La Unitat Trànsit de Girona acompanya en un any prop de 200 persones en el procés cap al gènere sentit

L'equip de professionals de la Unitat Trànsit de Girona

El balanç del primer any constata l’èxit de la Unitat, que ha superat en un 60% les previsions inicials
 
L’equip, de referència per a tota la Regió Sanitària, acompanya les persones trans* des d’una perspectiva mèdica, quirúrgica, psicològica i social

 
La Unitat Trànsit de Girona, de referència per a tota la Regió Sanitària, ha realitzat en un any 193 acompanyaments cap al gènere sentit. Va entrar en funcionament el 30 de setembre de 2021 i, en aquest període, ha fet un 60% més d’atencions de les previstes inicialment, una xifra que constata la bona acollida de la Unitat en el territori. Integrada per un Equip multidisciplinari, la Unitat atén les necessitats de les persones trans* (siguin infants, adolescents o persones adultes) des d’un punt de vista mèdic, quirúrgic, psicològic i social, i amb una perspectiva no patologitzant.

Abans de la implantació de la Unitat Trànsit a la Regió, les persones trans de Girona es desplaçaven a la Unitat Trànsit Barcelona. Amb el desplegament d’un equip a comarques gironines s’eviten aquests desplaçaments i les persones que ja estaven fent el trànsit a Barcelona han pogut seguir el seu procés més a prop de casa. Del total d’acompanyaments realitzats, la meitat (97) són persones que fins ara no havien tingut contacte amb cap Unitat de Trànsit.  

La Unitat ofereix assistència tots els dijous, en horari de matí i tarda, al Centre de Salut Güell de Girona, a les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció Sexual i Reproductiva). Els professionals ajusten l’assistència a les necessitats i a la voluntat de cada persona. En aquest sentit, s’ofereix acompanyament psicoterapèutic, s’inicien preparats hormonals sempre que se sol·liciti, així com derivacions als centres hospitalaris per a intervencions quirúrgiques en cas que es desitgi, entre d’altres. L’Equip està format per professionals de ginecologia, pediatria, endocrinologia, psicologia, treball social,  llevadores i medicina de família i comunitària.

L’acompanyament és molt personalitzat i s’adequa a la situació personal de cada cas concret. En la primera visita es fa una entrevista, per tal de definir el millor acompanyament i assessorament. En aquesta trobada s’informa la persona de les diferents opcions a seguir, d’acord amb les seves necessitats i voluntats.

Un 30% de les persones trans ateses per la Unitat Trànsit de Girona han manifestat la seva voluntat d’operar-se. Així doncs, s’han fet 65 derivacions per fer efectius els processos quirúrgics desitjats, que inclouen 18 sol·licituds de vaginoplàstia i 47 de mastectomia. Actualment, els hospitals Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Clínic són els únics autoritzats pel CatSalut per realitzar la cirurgia relacionada amb el procés de trànsit.

Suport psicològic i social

Una part important del procés és l’acompanyament psicològic, que es realitza a demanda de la persona trans, amb l’objectiu d’empoderar-la, facilitar l’autoacceptació del gènere sentit i evitar l’aïllament social. Aquest suport ha realitzat 48 acompanyaments durant el primer any de la Unitat, centrat a reforçar la persona en el procés de transició, reduir les seves pors, ansietats i aïllament, i fomentar mecanismes per fer front a situacions de transfòbia.   

La Unitat també ofereix atenció des l’òptica social a través de professionals de treball social sanitari. En 124 dels 193 primers acompanyaments (70%) s’ha requerit la intervenció per part de treball social. Des d’aquest vessant s’intervé en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició, o posteriorment. Els professionals de treball social elaboren un pla sociofamiliar d’intervenció amb la persona i/o família per tal de potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l’atenció social és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d’alternatives i suports.

Una altra de les funcions de l’equip és la d’assegurar els drets reproductius de les persones trans en igualtat de condicions que els drets establerts per a les persones no trans. A més, durant aquest any també s’ha iniciat la consulta especialitzada amb llevadores per atendre la salut sexual. Paral·lelament al desplegament de la Unitat, els professionals han participat en seminaris informatius mensuals, taules rodones i sessions formatives.

L’accés a la Unitat Trànsit de Girona pot ser per derivació directa de professionals de la medicina familiar i comunitària o de pediatres d’atenció primària, com a resposta a la sol·licitud de la persona trans o dels pares o tutors legals quan aquesta sigui menor d’edat.  En el cas de les persones adultes, també es pot realitzar directament sense haver de fer cap derivació, simplement demanant l’accés a la Unitat mitjançant un correu electrònic a transit.girona.ics@gencat.cat.

L’asterisc () inclòs en la paraula trans pretén visualitzar i incloure la gran diversitat d’identitats i percepcions del gènere: persones transgènere, transsexuals, crossdressers, genderqueers, agènere, no-binàries, fluides, transvestides, i tantes altres. Si bé l’asterisc no s’inclou en tota la nota, per facilitar-ne la lectura, cal tenir present aquest caràcter divers i obert de la paraula trans.

 

La Laia durant una  visita amb treballadores socials de la Unitat Trànsit de Girona L'equip de professionals de la Unitat Trànsit de Girona

La Vanessa durant una visita amb la psicòloga de la Unitat de Trànsit de Girona

ICSGIRONA
Dijous, 3 Novembre 2022

Tags: