En marxa el grup de treball que ha d’incorporar millores en el maneig del malalt crònic

Avui ha començat a treballar aquest grup, format per professionals de l’ICS i l’IAS, que aportaran les seves conclusions el mes de juny.

Avui s’ha posat en marxa el grup de treball de procés de crònics, emmarcat en la iniciativa de millora de processos assistencials del projecte CIMS, que busca sinèrgies entre l’ ICS i l’ IAS tot comparti nt les bones pràctiques d’ambdues institucions. La principal missió d’aquest grup, format per professionals de les dues empreses sanitàries, és aconseguir millores sobretot en el moment de l'ingrés i l'alta del pacient crònic, amb l'objectiu final de reduir-ne els ingressos i millorar així la qualitat de vida del pacient a més de fer més sostenible el sistema. La tasca del grup parteix de la base que els pacients crònics, molts dels quals són fràgils i dependents, solen patir  conseqüències negatives al seu estat funcional quan han de ser ingressats. Per això faran una anàlisi rigorosa de quins aspectes es poden millorar en benefici del pacient, sobretot en el moment de l’ingrés i l’alta, i està previst que doni n per tancades les seves aportacions el mes de juny, quan es farà una presentació pública de resultats.

El conductor d’aquest grup és el director clínic d'urgències, medicina interna i unitat d'i nfecciosos de l’Hospital Doctor Josep Trueta, Antoni Juan Pastor. El de cronicitat és darrer dels tres grups de processos assistencials que es posa en marxa, després dels d’ hospitalització i bloc quirúrgic, que ja són operati us des de fa unes setmanes amb grups de treball multidisciplinaris a cadascuna de les institucions. Precisament, l’atenció integral als pacients crònics és una de les línies estratègiques del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.

Al mateix temps, els vuit grups de treball que han elaborat propostes de millores en diferents àmbits es troben en la fase de culminació de les seves conclusions i propostes, que presentaran al llarg d’aquest mes al comitè executiu del projecte CIMS i posteriorment a la resta professionals. Els temes que han tractat aquests grups multidisciplinaris són la participació del ciutadà, el continuum assistencial, la visibilitat de l’excel·lència, la innovació, recerca i transferència, l'aprenentatge del treball en procés, les mesures de sostenibilitat, pensar com a pacient i docència i formació continuada.

Les seves propostes s’han prioritzat per odre d’impacte, factibilitat i viabilitat, i en funció d’aquests paràmetres s’aniran posant en marxa, una vegada siguin aprovades. La seva execució representarà el desplegament de l’estratègia del projecte.

Actualment, entre els grups de treball i els de processos assistencials són més de 250 els professionals de l’ICS i l’IAS que participen en el desenvolupament del projecte CIMS. Aquest té com a pilars la millora envers el pacient i la participació dels professionals en la construcció del projecte. La base del projecte és el talent dels professionals que hi ha a les dues institucions i la certesa que el fet de
sumar-lo permetrà que Girona sigui més competitiva i que això repercutirà positivament en una millor resolució i accessibilitat de l’atenció sanitària. La participació dels professionals és el punt clau del projecte CIMS, i el treball per a processos és essencial per a establir una manera de treballar comuna dels professionals d’ un matei x servei que valori el millor de cada empresa, sota un lideratge únic, buscant el màxim benefici per al pacient i per a la sostenibilitat del sistema.

Així doncs, s’ha començat a desenvolupar un model sanitari més transversal en la prestació de serveis sanitaris i socials a la població, sempre amb el pacient com a centre de tot l’esforç .

ICSGIRONA
Dimecres, 3 Abril 2013