La Unitat d’Endometriosi ha atès 253 pacients noves i ha fet 62 intervencions quirúrgiques en els darrers tres anys

Una doctora atenent una pacient amb endometriosi

Avui, 14 de març, és el Dia Mundial de l’Endometriosi, una malaltia que s’estima que pot afectar el 10 % de la població de dones en edat fèrtil

La Unitat d’Endometriosi disposa d’una consulta monogràfica, situada al Centre Sanitari Güell, i d’una unitat funcional a l’Hospital Trueta que aborda els casos més greus, entre els quals hi ha els quirúrgics

Avui, 14 de març, és el Dia Mundial de l’Endometriosi, una malaltia inflamatòria crònica que es caracteritza pel creixement de teixit endometrial fora de la cavitat uterina. La prevalença de l’endometriosi és incerta. S’estima que pot afectar el  10 % de la població de dones en edat fèrtil –d’entre 15 i 49 anys. Les conseqüències més importants de l’endometriosi són el dolor intens i l’esterilitat, que es dona en entre un 30 i un 50 % dels casos.

La Direcció Clínica de Ginecologia i Obstetrícia de l’Institut Català de la Salut a Girona va posar en marxa, el maig de 2019, una unitat per tractar dones amb endometriosi i millorar el model d’atenció a aquestes pacients que hi havia fins aleshores. Els i les professionals de la Direcció Clínica han atès, en els darrers tres anys, 253 pacients noves i han fet 62 intervencions quirúrgiques a dones que patien aquesta patologia.

La Unitat disposa des de maig de 2019 de la Consulta Monogràfica d'Endometriosi, al Centre Güell, i de  la Unitat Funcional d'Endometriosi de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. La consulta específica de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Gironès-Pla de l’Estany, situada al Centre Sanitari Güell, està formada per un equip de professionals especialistes en aquesta malaltia: tres ginecòlogues, dues llevadores i una psicòloga.

Durant el 2019 s’hi van atendre 75 noves pacients i es van fer un total de 139 visites. El 2020 a la Consulta Monogràfica ja es va atendre un total de 67 pacients noves i, en total, s’hi van realitzar 317 visites. L’any passat, el nombre de pacients de primera visita va pujar a 110 i es van realitzar 298 visites, entre primeres i successives.

Cal tenir present que l’endometriosi és un malaltia que té un gran impacte psico-social. El fet de viure amb un dolor continuat pot provocar quadres d’incomprensió, sentiment de culpa i d’incapacitat, baixa autoestima, ansietat i depressió. És important l’abordatge psicològic per evitar quadres greus de depressió i ansietat. L’any passat, 12 de les dones ateses van haver de rebre atenció psicològica.

D’altra banda, la Unitat Funcional d’Endometriosi del Trueta tracta els casos més complexos i que requereixen un abordatge quirúrgic. Aquesta Unitat és de referència a la Regió Sanitària Girona. Compta amb les mateixes ginecòlogues, a més d’altres especialistes ―com ara professionals de cirurgia coloproctològica, urologia i radiologia, de la Unitat del Dolor, etc., a més d’especialistes en reproducció assistida per als casos en què hi ha vinculada una esterilitat.

Durant el 2019 es van operar d’endometriosi un total de 24 pacients; l’any 2020 la xifra va davallar fins a 12 pacients (per l’impacte de la pandèmia), mentre que el 2021 es va recuperar la normalitat i es van operar 21 pacients. En aquests primers mesos de l’any s’han intervingut 5 pacients per endometriosi.

Un dels objectius del nou model, que es va posar en marxa el 2019, és diagnosticar la malaltia tan aviat com sigui possible. És per aquest motiu que també es va potenciar la formació entre professionals de medicina familiar i comunitària, per tal que ajudessin en la identificació dels possibles casos i que els derivessin a l’equip especialitzat en endometriosi de l’ASSIR, on les pacients són ateses a la Consulta Monogràfica d’Endometriosi. Els casos més greus acaben derivats a la Unitat Funcional d’Endometriosi de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, ja sigui des de la Consulta Monogràfica d’Endometriosi, des dels hospitals comarcals o des d’altres especialitats del mateix Hospital Trueta.

La criopreservació d’ovòcits

Les pacients que pateixen endometriosi han de recórrer freqüentment a intervencions quirúrgiques per a l’extirpació de quists. Aquestes operacions poden repercutir en una disminució de la presència d’ovòcits i és possible que això derivi en una esterilitat. És per aquest motiu que també es fa preservació dels ovòcits en l’abordatge de les pacients amb endometriosi. Així, en cas que professionals de la Unitat Funcional d’Endometriosi prevegin que una intervenció quirúrgica pot afectar la fertilitat de la pacient i si aquesta compleix uns certs criteris, es valora conjuntament amb ella la preservació d’ovòcits per a una futura reproducció assistida.

 L’endometriosi

L’endometriosi és una malaltia inflamatòria dependent dels estrògens, d’origen desconegut. Es defineix com la implantació i el creixement benignes de teixit endometrial fora de la cavitat uterina. Les localitzacions afectades més freqüentment són el peritoneu pelvià i els ovaris, encara que de vegades poden trobar-se lesions en moltes altres parts del cos, sobretot a la regió pelviana, com ara el budell o la bufeta urinària. En casos molt excepcionals pot afectar altres localitzacions no abdominals, com el cervell o els pulmons, entre d’altres. Aquest teixit ectòpic té dependència hormonal del cicle menstrual i es produeix sagnat i el despreniment d’aquest teixit durant la menstruació. El teixit de l’endometri té capacitat per créixer, infiltrar i, fins i tot, estendre’s de forma similar al teixit tumoral però la seva transformació maligna és molt infreqüent.

Gairebé la meitat de dones que pateixen endometriosi (47 %) en presenta símptomes en l’etapa de la joventut, abans de complir els 20 anys. No obstant això, aquesta malaltia sol ser diagnosticada amb anys de retard atès, en part, a la normalització de l’acceptació del dolor durant la menstruació o a l’ús del tractament farmacològic per al dolor, amb l’omissió de les proves adequades per fer-ne un bon diagnòstic.

Els tractaments mèdics i/o quirúrgics poden millorar el dolor, principal símptoma de la malaltia, i, en conseqüència, millorar la qualitat de vida de les dones que pateixen endometriosi.

Una doctora atenant una pacient a la Consulta Monogràfica   Una doctora fent una ecografia a una pacient a la Consulta d'Endometriosi

ICSGIRONA
Dilluns, 14 Març 2022

Tags: