Es posa en funcionament la Unitat Trànsit de Girona de referència per a tota la Regió Sanitària

La Vanessa durant una visita amb la psicòloga de la Unitat Trànsit de Girona

Es tracta d’una unitat multidisciplinària que té per objectiu atendre i acompanyar les persones trans* en les seves necessitats, tant des d’una perspectiva mèdica, com quirúrgica, psicològica i social.

A tot Catalunya, ja hi ha cinc unitats d’aquestes característiques, xifra que s’anirà ampliant progressivament per donar cobertura a tot el territori

El 30 de setembre es va posar en marxa la Unitat Trànsit de Girona, de referència de tota la Regió Sanitària, i que està ubicada al Centre de Salut Güell de Girona. Aquesta Unitat està composta per un conjunt multidisciplinari de professionals que acompanyaran i atendran les necessitats de les persones trans* (ja siguin infants, adolescents o persones adultes), des d’un punt de vista mèdic, quirúrgic, psicològic i social. També asseguraran els seus drets reproductius en igualtat de condicions que els drets establerts per a les persones no trans. S’estima que la unitat atendrà unes 120 - 150 persones a l’any.

Aquesta Unitat està formada per professionals de ginecologia, pediatria endocrinològica, endocrinologia, psicologia, treball social i llevadores. S’incorporaran a l’equip professionals de medicina de família i, en cas de necessitat, d’altres especialitats com ara urologia, cirurgia plàstica, otorrinolaringologia, rehabilitació, etc.

La Unitat Trànsit de Girona dona assistència tots els dijous des de les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció Sexual i Reproductiva) al Centre de Salut Güell de Girona. Els professionals ajustaran la seva assistència a les necessitats i a la voluntat de les persones trans: oferiran acompanyament psicoterapèutic sempre que ho sol·licitin de forma voluntària, iniciaran preparats hormonals quan calgui, derivaran les persones trans als centres hospitalaris de referència per ser intervingudes quirúrgicament quan ho desitgin, etc. També es redactaran els informes mèdics necessaris per llei per a diferents àmbits administratius i tota mena d’informes que puguin facilitar la socialització de la persona en el seu gènere sentit.

L’accés a la Unitat Trànsit de Girona podrà ser per derivació directa dels professionals de la medicina familiar i comunitària o dels pediatres d’atenció primària, com a resposta a la sol·licitud de la persona trans o dels pares o tutors legals quan aquesta sigui menor d’edat.  En el cas de les persones adultes, també es pot fer directament sense haver de fer cap derivació, simplement demanant l’accés a la Unitat mitjançant un correu electrònic a transit.girona.ics@gencat.cat.

En la primera visita es realitzarà una entrevista que té per objectiu recollir la informació del cas concret, per tal de poder definir el millor acompanyament i assessorament, tenint en compte l’edat, la situació personal i l’entorn de la persona. A partir d’aquí, s’informarà la persona de les diferents opcions a seguir i, d’acord amb les necessitats i voluntats de cada cas, es farà un seguiment i acompanyament molt personalitzat.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, que només es poden realitzar a partir dels 16 anys, cal tenir present que no hi ha cap cirurgia necessària des del punt de vista clínic en cap procés de transició. Si la persona trans manifesta el seu desig d’operar-se d’algun dels procediments involucrats en el procés de transició, des de la Unitat Trànsit se la informarà dels que es poden realitzar a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i dels que s’han de derivar als centres de referència.

Entre un 20 i un 30% de les persones trans manifesten la seva voluntat d’operar-se. També es faran les gestions oportunes per fer efectiu el procés quirúrgic, que inclou tant cirurgies tendents a la feminització corporal com a la masculinització corporal. Ara mateix, els hospitals Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Clínic són els únics autoritzats pel CatSalut per realitzar la cirurgia relacionada amb el procés de trànsit.

Una part important del procés serà l’acompanyament psicològic, per tal de facilitar l’autoacceptació del gènere sentit, apoderar la persona i evitar l’aïllament social. Aquest suport psicològic podrà ser individual i/o grupal, i pot fer-se extensiu al seu entorn més proper. L’objectiu d’aquest suport, també a demanda de la persona trans, és reforçar la persona en el procés de transició, reduir les seves pors i ansietats i l’aïllament, i fomentar mecanismes per fer front a situacions de transfòbia.

Des del Treball Social Sanitari s’intervé també en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició o posteriorment. Les persones trans poden viure situacions d’exclusió i/o discriminació pràcticament en tots els àmbits de la vida (en l’entorn familiar, en el d’amistats, en el laboral, en l’escolar...). Els professionals de Treball Social elaboren un pla sociofamiliar d’intervenció amb la persona i/o família per tal de potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l’atenció social és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d’alternatives i suports.

Fins ara, les persones trans de la Regió Sanitària eren ateses a la Unitat Trànsit Barcelona, situada a l’ASSIR Esquerra. Actualment, hi ha unes 120 persones de la demarcació en procés de trànsit cap a la identitat sentida que, a partir d’ara, podran continuar el seu procés a la Unitat Trànsit Girona.

La primera Unitat Trànsit es va crear a l’atenció primària de Barcelona l’any 2016. Des de llavors ençà s’han anat obrint unitats a altres regions de Catalunya, per tal de donar aquest servei a tot el territori. La de Girona és la cinquena que es constitueix, després de les que s’han creat a Barcelona, Reus, Lleida i Manresa. A més a més, actualment s'estan formant diversos professionals per obrir una nova unitat a principis de 2022 a Sabadell i s’està treballant per fer un desplegament a les regions Metropolitanes Nord i Sud.

El model que s’implanta a Girona es fonamenta en una visió integral, participativa i no patologitzant de les persones trans*, que engloba totes aquelles que s’identifiquen amb un gènere diferent a l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa. Per això, a la Unitat Trànsit de Girona es tractaran sempre les persones segons la seva identitat de gènere sentida i el nom sentit escollit i potenciaran l’escolta activa del procés d’autoidentificació i autoacceptació, sense qüestionar en cap moment la identitat sentida.

*L’asterisc inclòs en la paraula trans pretén visualitzar i incloure la gran diversitat d’identitats i percepcions del gènere: persones transgènere, transsexuals, crossdressers, genderqueers, agènere, no-binàries, fluides, transvestides, i tantes altres. Si bé l’asterisc no s’inclou en tota la nota, per facilitar-ne la lectura, cal tenir present aquest caràcter divers i obert de la paraula trans.

L'equip de professionals de la Unitat Trànsit de Girona  L'equip de professionals de la Unitat Trànsit de Girona

La Vanessa durant una visita amb la psicòloga de la Unitat Trànsit de Giroan  La pediatra de la Unitat Trànsit de Girona amb l'Anna, mare d'una nena trans

L'Àlex (esquerra), durant una visita amb l'endocrinòleg de la Unitat Trànsit de Girona  La Laia durant una visita amb treballadores socials de la Unitat Trànsit de Girona
 

 

 

ICSGIRONA
Dijous, 18 Novembre 2021