La Regió Sanitària de Girona incorpora 73 gestors COVID als CAP que far el seguiment dels contactes dels casos sospitosos

Gestor Covid fent seguiment d'una pacient al CAP Roses

D’aquests gestors, 49 estan ubicats en centres de l’ICS a Girona on, a més, s’ha format 23 professionals d’atenció a la ciutadania per dur a terme les mateixes tasques i garantir que hi hagi una dotació a tots els centres fent tasques de Gestor COVID

La Regió Sanitària de Girona incorpora fins a un total de 73 Gestors COVID als centres d’atenció primària per fer el seguiment casos sospitosos de tenir COVID19  i dels seus contactes. D'aquests, 49 estaran en centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) d’arreu del territori. El gestor COVID és qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR per informar-la sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes. A part d’aquestes noves contractacions de Gestors COVID també s’està formant específicament a una cinquantena de professionals d’atenció a la ciutadania dels CAP que s’afegiran a aquestes tasques de seguiment dels casos sospitosos i dels seus contactes. Concretament a l’ICS Girona n’ha format fins ara a 23. D’aquesta manera, es garantirà que hi hagi una dotació de professionals a tots els centres fent tasques de Gestor COVID, i que aquesta pugui incrementar en cas de necessitat, formant nous professionals.

Aquests Gestors COVID, la majoria dels quals ja estan contractats i en molts llocs operatius, reben una formació específica sobre l’aplicatiu  de gestió dels casos COVID, formació en equip de protecció individual, rentat de mans, confidencialitat  en el tractament de les  dades a més de les eines pròpies de cada institució, com ara l’ECAP administratiu entre d’altres.

Els Gestors COVID s’han distribuït arreu del territori, prioritzant les zones més tensionades en aquest moment i els CAP dels municipis de la Costa Brava on tenen un increment més notable de la població flotant. Els Gestors COVID tenen mobilitat dins la mateixa Àrea de Gestió Assistencial, de manera que podran canviar de CAP. Així doncs, la seva distribució serà flexible i s’adaptarà a les necessitats de cada moment.

El fet que l’Atenció Primària es doti dels Gestors COVID té l’avantatge de fer-ho al mateix moment de la sospita diagnòstica, en la proximitat del domicili i dins l’equip d’atenció primària (EAP) de referència del pacient que és qui té el coneixement, tant de la persona com del seu entorn.

El funcionament

Les funcions dels gestors COVID comencen en sortir de la consulta del professional sanitari que hagi fet el diagnòstic de possible cas. El Gestor COVID informa –presencialment o telefònicament- a la persona sospitosa que s’ha d’aïllar preventivament al domicili fins que tingui el resultat de la prova PCR, el qual tindrà a través de l’espai digital de La Meva Salut. És per això que també l’ajudarà a donar-se d’alta a La Meva Salut en cas que no ho estigui. També identifica si la persona necessita una baixa laboral durant el temps que tardarà a rebre els resultats (24/72 h) i ha d’explicar com s’ha de tramitar a través de l’eConsulta de La Meva Salut.

El Gestor també explicarà al pacient que, si el resultat de la prova és positiu, ha de fer aïllament domiciliari i com l’ha de fer; que és necessari que faci control dels seus símptomes dos cops al dia mitjançant l’app STOP COVID19  o prenent-se la temperatura dos cops al dia; què ha de fer si els seus símptomes empitjoren (trucar al 061 o contactar amb els seus professionals de referència a través de l’eConsulta de La Meva Salut), i com tramitar la baixa laboral, en cas que sigui necessari.

El Gestor COVID també informa de la importància d’identificar els contactes estrets per tal de tallar les cadenes de transmissió del virus i fa un rastreig exhaustiu dels contactes del possible cas. i  i

Els gestors COVID identifiquen situacions de risc associades a la patologia com poden ser la sobreocupació del domicili, gent gran vulnerable, professionals amb molts contactes laborals, monitoratge de casals, reunions de feina o oci prèvies al contagi, etc i mantenen una coordinació constant amb els professionals de l’equip d’atenció primària corresponent. També formen part de la seva corresponent comissió de coordinació territorial, és a dir, comissions que s’estan implantant a la Regió Sanitària dins de cada una de les àrees de gestió assistencial per fer el seguiment dels casos i identificar possibles situacions problemàtiques.

Un cop el cas es confirma com a positiu, el seguiment de contactes es passa a l’Equip de gestió de seguiment de contactes (els scouts, del 061) que telefonen als contactes estrets i identifiquen els que necessiten PCR, recullen  dades epidemiològiques, informen que cal aïllament, gestionen la baixa laboral i fan un seguiment de símptomes els dies 7, 10 i 14. Per la seva banda, l’equip d’epidemiologia investiga les causes de contagi, en detecta el focus, fa el seguiment de cadenes i gestiona casos específics.

 Regió Sanitària de Girona, segons Àrees de Gestió Assistencial

AGA

Gestors

Alt Empordà

16

Ripollès

2

Garrotxa

4

Gironès Nord i Pla de l’Estany

15

Gironès Sud i Selva Interior

8

Baix Empordà

12

Selva Marítima

6

Alt Maresme

10

Total Regió Sanitària Girona

73

 Mapa d'àrees de gestió assitencial de la Regió Sanitària de Girona

 

 

Gestor Covid fent seguiment d'una pacient al CAP Roses  Gestor Covid al CAP Roses fent seguiment telefònic

Gestor Covid fent seguiment d'una pacient al CAP Canet de Mar  Gestor Covid fent seguiment d'una pacient al CAP Can Gibert del Pla

ICSGIRONA
Dijous, 6 Agost 2020

Tags: