L’ICS potencia l’atenció al postpart a domicili perquè millora la satisfacció de les dones i augmenta l’adopció de la lactància materna

Una mare a l'Hospital Trueta dona el pit al seu nadó recent nascut

Les unitats de salut sexual i reproductiva de l’ICS garanteixen la continuïtat de l’atenció després del part mitjançant visites a casa i a la consulta

Les unitats de salut sexual i reproductiva (ASSIR) de l’Institut Català de la Salut (ICS), situades als centres d’atenció primària i que donen cobertura a vuit de cada deu dones de Catalunya, potencien l’atenció al postpart a domicili, una pràctica que permet millorar la percepció de benestar de la dona i afavorir l’adopció de la lactància.

Els ASSIR ofereixen atenció i assessorament continu a les dones durant l’embaràs. Després del part a l’hospital, cal que els diferents nivells assistencials s’organitzin per tal que les mares i les llevadores no perdin el contacte. D’aquesta manera, es garanteix que es puguin atendre correctament els problemes relacionats amb la sobrecàrrega física i emocional que poden afectar les mares durant el puerperi. Gràcies a la millora dels circuits i de la coordinació entre els ASSIR i els hospitals, la cobertura de les dones ateses després de donar a llum per part de llevadores d’atenció primària se situa en un 83,37%. L’any passat, van atendre més de 35.000 dones.

Durant els darrers mesos, els ASSIR de l’ICS han començat a realitzar actuacions per incrementar l’atenció del postpart al domicili, que han tingut una acceptació molt positiva entre les usuàries. Segons Cristina Martínez, responsable corporativa dels ASSIR de l’ICS, “es tracta d’una pràctica molt habitual en altres països europeus. Per això, animem a les dones que ho sol·licitin al seu centre de referència”.

A l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, han efectuat diverses accions per fomentar aquest tipus de visita i han passat de 105 atencions a domicili l’any 2013 a 590 l’any 2015.

 

Alta precoç

El seguiment del puerperi per part de les llevadores dels ASSIR també es du a terme amb les altes precoces que es donen a les maternitats dels hospitals.

Diversos centres hospitalaris catalans ja ofereixen a les dones que acaben de donar a llum la possibilitat de marxar a casa abans de les primeres 24 hores després del part. A l’ICS, els hospitals que ofereixen actualment aquesta possibilitat són el Trueta de Girona, amb més de 200 altes precoces en dos anys, i Vall d’Hebron, amb 75 altes precoces des del mes de juliol de 2015 (quan van implantar aquest servei). Al Trueta, una de cada deu dones ja es decanta per aquesta opció. Aquesta pràctica també és habitual en diversos països europeus, sobretot a Gran Bretanya. L’alta precoç permet millorar l’adaptació familiar i reforçar els vincles afectius de la mare, el pare i el nadó.

Properament, els hospitals Germans Trias de Badalona i Arnau de Vilanova de Lleida posaran en marxa també aquesta possibilitat.

L’alta precoç al puerperi no seria possible sense la coordinació entre els ASSIR i els hospitals. Quan la mare demana l’alta precoç, les llevadores de l’atenció primària es desplacen al domicili de la puèrpera durant les hores posteriors a l’alta per realitzar un seguiment de l’estat de salut de la mare i el nadó.

Durant l’embaràs, els ASSIR informen les mares sobre la possibilitat de demanar l’alta precoç, que només es fa si les mares la sol·liciten després del part i es compleixen diversos requisits relacionats amb la situació clínica de la dona i el nadó. En aquest sentit, una de les condicions per poder acollir-se a l’alta precoç és que la mare hagi tingut un part eutòcic o instrumental sense complicacions i que no pateixi malalties com ara infeccions, anèmia greu, cardiopaties o alteracions endocrines. Un altre dels requisits és que l’estat de salut del nadó estigui dins de la normalitat, que s’hagi alimentat sense problemes almenys en dues ocasions i que les deposicions i miccions siguin normals. També és necessària l’absència de factors de risc familiar, social o ambiental.

 

Primera visita

La primera visita de la llevadora de l’ASSIR al domicili es planifica a l’hospital, abans de l’alta, o bé a través d’una trucada telefònica quan la mare i el nadó ja són a casa. La visita es du a terme entre les 24 i les 48 hores després del part i consisteix a avaluar l’estat de la mare i el nadó, observar les cures que la dona fa al nounat i a ella mateixa, assessorar sobre l’alletament matern i donar pautes per a la integració del nadó a la unitat familiar, entre altres activitats.

A banda d’avaluar els problemes físics que es poden derivar del part, durant el puerperi les llevadores de l’ASSIR comproven altres aspectes que poden afectar les dones que acaben de donar a llum, especialment si són primerenques, com ara la sobrecàrrega física i emocional que pot aparèixer durant el puerperi.

En funció de l’estat general de la mare i el nadó es planifica el seguiment durant el puerperi, tant a casa com a la consulta del CAP. En la majoria dels casos, les llevadores dels ASSIR fan una segona visita a casa de la puèrpera un dia o dos després de la primera.

ICSGIRONA
Dimarts, 20 Setembre 2016

Tags: