Justificant de visita

Si per qüestions laborals necessita un justificant de l’assistència rebuda l’ha de sol·licitar a: 

Per un justificant de visita adreceu-vos a la Unitat d’Atenció al Ciutadà i/o a admissions del centre, ja sigui d’atenció primària com a l’hospital.  

Per un justificant d’ingrés hospitalari a la Secretaria de planta corresponent de l'Hospital Trueta.

ICSGirona