Atenció a la Ciutadania

   

El nostre compromís és oferir un servei accessible, humanitzat, directe i sense barreres.

Promoure, difondre i vetllar pel compliment de la carta de drets i deures de la ciutadania amb relació a la salut i l'atenció sanitària

Gestionar i analitzar l'opinió dels ciutadans mitjançant els agraïments, suggeriments i reclamacions per tal de poder donar la millor resposta a les necessitats de salut dels usuaris.

Per poder gestionar la vostra sol·licitud d'informació, queixa, reclamació o suggeriment, heu de fer servir aquest formulari.

Podeu contactar amb nosaltres de dilluns a divendres de 8h a 17h de manera presencial o a través del telèfon 972 94 02 12 o pel correu electrònic uauh.girona.ics@gencat.cat.

 

Formularis de sol·licitud de documentació clínica

 

Hospital