I després de la residència què? Possibilitats laborals

L’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona és el centre de referència de la Regió Sanitària de Girona, amb una població d’una 800.000 habitants i 9 centres sanitaris públics més dins el seu abast geogràfic.

Les característiques de la Regió Sanitària converteixen el Trueta en un planter de professionals bàsicament de medicina, en tant que és el l’Hospital de la demarcació on hi ha més especialitats acreditades i més volum de residents formant-se. Tant és així que una bona part dels residents formats al nostre centre acaben la residència amb un lloc de treball.

En els darrers anys, s’ha consolidat una estructura de Recerca al nostre territori, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) , al qual l’Hospital Trueta està estretament vinculat.

L’IDIBIGI agrupa més de 400 investigadors de diverses institucions de l’entorn: Universitat de Girona, l’Institut Català de la Salut (Hospital Universitari de Girona Josep Trueta i l’àmbit d’Atenció Primària, Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Institut Català d’Oncologia (ICO), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

El 2015 l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) va engegar un nou programa d’incentivació de la recerca clínica translacional adreçat a professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada (MIR, PIR, FIR, LLIR...) a l’Hospital Universitari Josep Trueta, a l’Institut d’Assistència Sanitària o a l’Atenció Primària de l’ICS Girona. Aquest programa té com a objectiu millorar la formació en recerca del personal assistencial en formació així com facilitar la realització de la tesi doctoral per part d’aquests professionals. El programa convoca anualment una o dues beques de dedicació a la recerca (IDIBGI) i són compatibles amb altres contractes laborals dins la xarxa sanitària, sempre que siguin contractes a temps parcial i/o contractes de guàrdies.

 

Hospital