Rotacions externes

El sistema de formació sanitària especialitzada està organitzat perquè els residents es formin primordialment dintre de les unitats docents en què han obtingut plaça, però es preveu la possibilitat de realitzar rotacions externes autoritzades per ampliar coneixements o aprendre tècniques no practicades en el centre d'origen i que, segons el programa de formació, són necessaris o els complementen.

Els programes formatius de les diferents especialitats acreditades per oferir docència a l’Hospital Trueta ja contemplen la realització de rotacions externes en diferents centres sanitaris segons l’especialitat. Aquesta informació està inclosa dins el Programa Formatiu corresponent a l’especialitat.

En cas que es vulgui realitzat alguna rotacions externes en centres no previstos al programa formatiu de l'especialitat, cal que us poseu en contacte amb la Comissió de Docència, per fer-li arribar la vostra sol·licitud i poder tramitar-la degudament. Podeu sol·licitar també estades formatives.

D'acord amb l'article 21 del Reial Decret 183/2008, que determina i classifica les especialitats en Ciències de la Salut, l'autorització de les rotacions externes depèn de cada Comunitat Autònoma. A Catalunya, l'òrgan competent per a l’autorització de les rotacions externes és la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.

Hospital