Apoderament

Adaptació de l’anglès empowerment.

Procés pel qual individus o grups socials allunyats de la presa de decisions adquireixen els mitjans i recursos per augmentar la seva força social, política o econòmica.

“Apoderar-se és desenvolupar
la capacitat de prendre decisions
que afecten la pròpia vida i la de
la comunitat. Sense la pràctica
en la presa de decisions, les
persones es mantenen en una
relació de dependència. Ningú
pot ser independent si no té
l’oportunitat de prendre decisions
importants sobre la seva vida.”
(Judi Chamberlin, 1997)