Comunicat de premsa en relació a l'escrit emès pels pediatres de l'EAP Salt

En relació al comunicat dels pediatres de l’Equip d'Atenció Primària de Salt, des de la Gerència territorial de l’ICS a Girona volem fer els següents aclariments:

-         La població pediàtrica assignada a l'ABS de Salt és de 8.017 habitants, dels quals el 80% es concentra  al municipi de Salt, mentre que la resta està repartida entre Bescanó, Fornells de la Selva, Vilablareix i Aiguaviva.

-         A l’ABS de Salt, hi ha 8 equips de pediatria (metge/ssa i infermer/a), dels quals 6 presten atenció a Salt i els altres 2 als consultoris locals dels municipis esmentats.

-        Segons l'estudi de càrregues de pediatria elaborat per l'Institut Català de la Salut al juny del 2019, a l'ABS li  corresponen 7,6 pediatres amb una ràtio promig de 1.054 infants. Aquest estudi de càrregues estima variables com l'índex socioeconòmic, el percentatge de infants menors de 3 anys i la presència de malaltia.

-     La situació actual a l'ABS de Salt es la següent: que dels 8 professionals mèdics de pediatria només es disposa de 6, atès que una jubilació que es va produir al setembre encara no ha pogut ser coberta i des de novembre una professional es troba en situació de baixa.  Respecte la possible marxa d'una altra pediatra al febrer, des de l'ICS Girona s'està parlant amb la professional per intentar que es quedi a l'equip.

-    Des de la Direcció d'Atenció Primària s'està treballant activament des de l'estiu per a buscar nous professionals per ocupar aquests llocs, tasca complicada donada la coneguda situació generalitzada de manca de professionals, sobretot de determandes especialitats com ara la pediatria.

-  Per fer front a la situació, de manera temporal , s'ha ofert  als professionals de pediatria de l’EAP Salt poder assumir, de manera voluntària, una   assignació addicional de pacients i major jornada laboral amb l'increment retributiu corresponent, tal i com està recollit en els  acords de sortida de vaga de novembre del 2018

-  També, des de la Direcció d'Atenció Primària s’ha demanat als professionals de pediatria d’altres EAP i així com del Servei de Pediatria de l’Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt i del Hospital Josep Trueta que, de manera provisional, col.laborin amb l'atenció de la població pediàtrica de Salt.


 
PRIMARIA
Dimarts, 7 Gener 2020

Tags: