El CUAP Güell atén prop de 60.000 visites el primer any de funcionament durant les 24 hores del dia, els 365 dies l’any

S’han atès una mitjana de 296 visites al dia en caps de setmana i festius i 110 visites, els dies laborables

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell ha realitzat un total de 59.453 visites durant el seu primer any de funcionament, amb una mitjana de 296 visites al dia els caps de setmana i festius i de 110 visites, els laborables. Cal recordar que el 18 de desembre de 2017 el Güell va ampliar el seu horari d’atenció a les urgències, donant cobertura les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any (fins aleshores s’atenien en horari nocturn, de 20 h a 8 h, i les 24 hores del dia els festius i caps de setmana).

Del total d’activitat, el 95 % de les visites (un total de 56.493) han estat per atendre urgències; mentre que el 5 % restant (2.960) han estat visites d'infermeria per a la realització de cures programades.

De les urgències ateses, s’han visitat al centre mateix 50.828 persones i s’han realitzat 2.030 visites al domicili dels pacients, mentre que la resta d’atencions (3.635) s’han pogut resoldre per altres vies, principalment per via telefònica.

La mitjana de visites al dia en horari diürn (de 8 h a 20 h) ha estat de 48 en els dies laborables (quan la resta de CAP de la ciutat també fan atenció continuada) i de 223 en caps de setmana (quan el Güell concentra tota l’atenció a les urgències d’atenció primària). En horari nocturn, de 20 h a 8 h, s’atenen una mitjana de 73 visites en caps de setmana i festius, i de 61,5 els dies laborables.

D’aquest primer any de funcionament del nou dispositiu, s’ha fet un balanç molt positiu que ha demostrat que té un índex de resolució elevat. Així, el 95,5 % de les atencions realitzades al centre s’han pogut resoldre satisfactòriament i només ha estat necessari derivar a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta el 4,5 % dels pacients.

De fet, l’ús d’aquest dispositiu s’ha anat incrementant any rere any, cosa que posa en relleu la seva consolidació com a centre d’atenció a les urgències de complexitat baixa i moderada. La mitjana de visites al dia ateses en festius l’any 2016 era de 237, xifra que va pujar a 251 el 2017 i que ha arribat a 296, l’any 2018. 

De CAC Güell a CUAP Güell

Des de l’any 2006, el Centre d'Atenció Continuada Güell havia concentrat l’atenció a les urgències des de les 20 h a les 8 h i les 24 hores, en cap de setmana i festius (en un horari en què els centres d'atenció primària no estaven operatius). Aquest model d'atenció ha donat sempre molt bons resultats i ha estat molt ben valorat pels usuaris. El Pla nacional d’urgències de Catalunya, que va aprovar el Departament de Salut aquest any 2017, establia la necessitat d'obrir un recurs a l'atenció primària de l'Àrea Metropolitana de Girona que atengués les urgències d'atenció primària les 24 h del dia. Atès el bon funcionament del CAC Güell, es va considerar d'ampliar l'horari d'atenció d'aquest centre i de dotar-lo de més professionals. Es va decidir transformar aquest dispositiu en un CUAP a mitjan desembre de 2017.

Aquest dispositiu d’atenció treballa de manera coordinada amb el telèfon d’emergències 061, que activa el recurs més adequat segons la demanda, especialment pel que fa a l’atenció domiciliària en horari de nit. Durant els dies laborables l’atenció a domicili és atesa pels equips d’atenció primària i en el tram diürn dels caps de setmana, pels professionals del Güell. Els objectius del model són, justament, facilitar l’atenció domiciliària i millorar-ne la qualitat assistencial.

Aquesta acció s’emmarca dins el Pla nacional d’urgències de Catalunya, que pretén assegurar una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les persones, a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, que situï el ciutadà en el centre del sistema.

PRIMARIA
Divendres, 1 Febrer 2019