Alt Maresme i Pla de l'Estany, les zones amb infants amb menys càries de la Regió de Girona

Cada curs escolar des del Servei de Promoció de la Salut l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona conjuntament amb els i les professionals d’odontologia i estomatologia del sistema sanitari públic i personal docent del Departament d’Educació es porta a terme un programa de salut bucodental als centres escolars que comprèn tant la revisió de la salut bucodental de l’alumnat a 1r i a 6è de primària, com la realització de diverses activitats preventives. La Regió Sanitària Girona és capdavantera a tot Catalunya en portar a terme un programa d’aquestes característiques.

 
Revisions de salut bucodental
 
Les dades de les revisions de salut bucodental del curs 2017-2018 a la Regió Sanitària Girona realitzades a 302 escoles (d’un total de 304 de públiques i concertades), mostren que un 40,9% de l’alumnat de 1r de primària està afectat de càries (el curs 2016-2017 eren el 40,3% i el 2015-2016 40,1%), mentre que a 6è de primària és del 36,2% (el curs 2016-2017 eren del 34,2% i el 2015-2016 37%). Els infants de 1r de primària afectats de càries activa, obturades o extretes, afecten a una mitjana d’1,58 dents permanents i 3,73 dents temporals (de llet), mentre que a 6è de primària és del 2,34 en dentició permanent i 2,08 en dentició temporal. S’han revisat 17.252 alumnes, d’un total de 18.605 (92,7%), i en cada revisió s’ha emès un informe per a les famílies.
 
Dels 17.252 alumnes, 8.528 eren de 1r de primària i 8.724 de 6è de primària. Entre l’alumnat de 1r de primària, els de l’Alt Maresme són els que presenten un percentatge més alt d’alumnat sa, un 65,03%, seguit pels del Pla de l’Estany amb un 63,64%. Per contra el Baix Empordà, l’Alt Empordà i el Gironès són les zones amb un % d’alumnat més elevat afectat de càries.
 
 
% Alumnat de 1r de primària sa
% Alumnat de 1r de primària afectat de càries
% Alumnat de 1r de primària revisat
Alt Empordà
56,13%
43,87%
92,79%
Baix Empordà
55,04%
44,96%
92,25%
Garrotxa
61,94%
38,06%
93,46%
Ripollès
61,01%
38,99%
97,32%
Pla de l’Estany
63,64%
36,36%
94,83%
Gironès
57,54%
42,46%
94,92%
La Selva
60,44%
39,56%
90,69%
Alt Maresme
65,03%
34,97%
93,57%
TOTAL
59,03%
36,22%
93,19%
 
Entre l’alumnat de 6è de primària els de l’Alt Maresme amb un 70,62% i els del Pla de l’Estany amb un 67,28% són els que presenten un percentatge més alt d’alumnat sa, mentre que els de l’Alt Empordà, el Ripollès i Gironès són les zones amb un % d’alumnat més elevat afectat de càries.
 
L’índex de restauració definitiu entre l’alumnat de 12 anys és del 42%. Si es mira per zones es troba que al Ripollès aquest índex baixa fins al 17%.
 
Les escoles es classifiquen segons si tenen un percentatge alt d’alumnat de 1r de primària afectat de càries (igual o superior al 50%) o no. En aquestes escoles es potencia el programa d’activitats, no només durant l’educació primària sinó també abans, durant l’educació infantil, on per exemple es fa l’activitat “Ensenya’m les dents”, la qual introdueix el raspallat dental diari i es donen a conèixer pautes  per seguir una dieta de baix risc de càries.
 
Durant el curs 2017-2018 en 99 de 302 escoles el 50% o més de l’alumnat de 1r de primària presentava una o més càries. La comarca de l’Alt Empordà amb un 38,03% i el Gironès amb un 37,88% són les zones on hi ha un percentatge més elevat d’escoles de primària amb el 50% o més de l’alumnat amb una o més càries. Els experts assenyalen que els determinants socials tenen molt de pes en la prevalença de càries així com en d’altres malalties bucodentals.
 
 
Escoles amb un percentatge alt d’alumnat afectat de càries
Escoles revisades
%
Alt Empordà
27
71
38,03%
Baix Empordà
14
41
34,15%
Garrotxa
5
22
22,73%
Ripollès
4
13
30,77%
Pla de l’Estany
3
13
23,08%
Gironès
25
66
37,88%
La Selva
14
42
33,33%
Alt Maresme
7
34
20,59%
TOTAL
99
302
32,78%
 
Activitats i tallers de salut bucodental
 
Pel que fa a les activitats hi ha participat 16.741 alumnes, de 157 escoles d’infantil i primària, que representa el 52% d’escoles de la Regió Sanitària Girona. L’àrea amb més escoles adherides és el Gironès (65%) seguida per l’Alt Empordà (61%). Cada activitat es valora qualitativament, i a més, es fan enquestes per saber si l’alumnat ha assumit el contingut. Entre d’altres es mostra que a 1r i a 2n de primària els infants en un 73,2% sabien que s’havien de raspallar les dents després de cada àpat.
 
Per reduir la càrrega de malalties bucodentals (no només de la càries), a tota la població, els professionals d’odontologia i estomatologia recomanen:
 
  • rentar-se les dents amb un dentífric amb fluor després de cada àpat (cal mantenir nivells alts de fluor a la cavitat bucal)
  • reduir la ingesta de sucres i portar a terme un alimentació equilibrada i saludable
  • augmentar el consum de fruites i verdures fresques
  • deixar de fumar i reduir el consum d’alcohol
  • anar al o a la dentista almenys una vegada a l’any
PRIMARIA
Divendres, 1 Febrer 2019