Els CAP de la Regió de Girona fan campanya per allunyar el tabac de les entrades dels centres

Campanya "Entorn sense fum" al CAP Ripoll

“Fem salut, gràcies per no fumar” se suma a la iniciativa “Entorn sense fum” que es porta a terme a d’altres equipaments com ara escoles i centres esportius

Els centres d’Atenció Primària de Salut de la Regió Sanitària de Girona han començat a retolar aquesta setmana els seus accessos exteriors amb els materials que formen part de la campanya “Fem salut, gràcies per no fumar”. L’objectiu de la iniciativa, que es duu a terme a tot Catalunya, és contribuir a allunyar el fum del tabac de les portes dels centres sanitaris.
 
La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac prohibeix fumar als centres, serveis o establiments sanitaris, així com en els espais a l’aire lliure o coberts, compresos en els seus recintes. Amb tot, la majoria de les entrades als centres de salut estan a l’aire lliure, de manera que no formen part del recinte sanitari i per tant no hi està prohibit fumar. Davant d’aquest fet, el Programa d’Atenció Primària sense Fum (PAPSF) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, proposa que els accessos exteriors del Centres d’Atenció Primària de Salut siguin també espais sense fum, reforçant així el paper exemplar que tenen aquests centres i el seu compromís amb el control del tabaquisme. Per aquest motiu s’ha portat a terme la distribució d’un conjunt de materials per a la retolació dels accessos als centres amb el missatge “Fem salut, gràcies per no fumar” que s’aniran aplicant de forma progressiva al territori. Aquesta setmana ja s’han començat a retolar els CAP de la demarcació de Girona.
 
Ja fa temps que des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es treballa en la línia d’anar reduint els espais on es pugui fumar, a través, per exemple, del programa Entorn sense fum. També hi ha altres iniciatives en procés, com ara la prohibició de fumar dins els cotxes.
 
El consum de tabac en espais on no està prohibit fa que la població –inclosos grups vulnerables com els infants, les dones embarassades o les persones que pateixen malalties cròniques- segueixi estant exposada al fum ambiental de tabac.
 
El PAPSF és una iniciativa conjunta de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  i l’Associació Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya que ha complert aquest any 15 anys impulsant l’ajuda a deixar de fumar des dels centres d’atenció primària i l’acció comunitària a través d’iniciatives com la Setmana sense fum.

CAP Roses  CAP Ripoll  CAP Ernest Lluch

CAP Roses                                                                                 CAP Ripoll                                                                                    CAP Ernest Lluch

PRIMARIA
Dijous, 4 Octubre 2018