La reorganització de les visites de medicina de família i infermeria de l’ABS de Bàscara pretén guanyar temps de de dedicació a l’assistència i millorar el treball en equip

L’equip està format per tres metges de família amb una ràtio de 1.234 pacients i un pediatre a dedicació parcial amb 618 infants assignats

L’Àrea Bàsica de Salut de Bàscara (ABS) presta atenció sanitària a una població de 4.311 habitants d’onze municipis a través d’un Centre d’Atenció Primària i cinc Consultoris Locals (Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Garrigàs, Pontós i Palau de Santa Eulàlia). L’equip està format per professionals de medicina familiar i comunitària, infermeria, pediatria, infermeria pediàtrica i odontologia. Es fa tant atenció al centre, com atenció al domicili. L’any passat es van realitzar 34.922 visites, i 4.507 en horari d’atenció continuada. L’atenció domiciliària en el darrer any ha crescut notablement, ja que ha augmentat un 22,20% en el cas de visites de medicina i un 26,30% en infermeria. S’estima que la població assignada es visita una mitjana de 8 vegades a l’any.

Als consultoris locals es fa atenció sanitària tant per part de medicina familiar i comunitària com d’infermeria en uns horaris determinats. El col·lectiu mèdic està format per tres metges de medicina familiar i comunitària que atenen tota la població, amb una ràtio d’uns 1.234 pacients. Cal tenir present que les ràtios estàndard de les poblacions urbanes és de 1.500 pacients, un 17,8% més de pacients que la mitjana de l’ABS de Bàscara. A més, hi ha un quart metge, pediatre amb una dedicació parcial, que té assignats 618 nens i nenes. Des d'abril, una professional de l'equip gaudeix d'una reunió de jornada del 30%, motiu pel qual  des de  l'ICS  s'estan buscant metges per cobrir-lo, mentrestant els pacients que abans visitava aquesta professional en el CAP de Bàscara són assumits per l'altre professional que visita al CAP Bàscara. Per part d’infermeria, hi ha quatre professionals.

Els professionals de l’Equip d’Atenció Primària de Bàscara van participar en els darrers mesos en un estudi de risc psicosocial fruit del qual van sorgir un seguit de propostes organitzatives que permetien una millora, sobretot pel que fa a la potenciació del treball en equip entre metges i infermeres i també a la prestació de l’atenció domiciliària. Aquest nou plantejament s’ha fet tenint en compte que el còmput total d’hores d’atenció als consultoris de l’ABS és pràcticament el mateix.

Des del CatSalut i l’Institut Català de la Salut es té el convenciment que aquests canvis permetran assolir les millores proposades sobretot en termes d’eficiència i de millora de la continuïtat assistencial: concentrar les visites en menys dies i en trams horaris més llargs permet guanyar en eficiència ja que no es perd temps amb desplaçaments entre centres i que hi hagi més coincidència entre metges i infermeres, fet que millorarà la continuïtat assistencial del pacients i facilitarà el treball en equip.

Entenem la preocupació dels alcaldes dels municipis de l’ABS però els demanem que facin confiança en els tècnics de salut, que el seu primer objectiu és la millora de l’atenció als seus pacients. Aquest és el missatge que han volgut transmetre les institucions a les alcaldesses i els alcaldes de l’ABS en la reunió que han mantingut aquest matí, durant la qual s’han compromès a fer un seguiment dels canvis introduïts.

  

PRIMARIA
Dimecres, 13 Juny 2018