Els centres d’atenció primària de l’ICS a Girona i l’IAS incorporen un sistema innovador de control de la temperatura de les vacunes

Les vacunes s’han de conservar a un rang de temperatura determinat, entre +2 i  +8 ºC, per tal que no perdin la seva efectivitat

S’ha instal·lat a totes les neveres un aparell que envia una alerta per correu electrònic i SMS davant de qualsevol incidència, i s’ha informatitzat el sistema de registre dels controls de temperatura

Una vacuna és un preparat biològic que quan s’administra a una persona sana estimula la resposta del seu sistema immunitari, que fabrica unes substàncies que s’anomenen anticossos. Aquests anticossos tenen memòria, de manera que si en alguna ocasió cal fer front a l’agent infecciós real els anticossos actuen amb molta rapidesa i efectivitat i el neutralitzen, abans que provoqui la infecció. Les vacunes constitueixen un dels avenços més importants de la història de la medicina i salven 2,5 milions de vides cada any. Per tal que les vacunes siguin efectives s’han de mantenir entre els +2 i +8 ºC des de la sortida del laboratori fins a l’administració. L’any passat es van administrar 262.330 dosis de vacunes en els 40 CAP i 114 consultoris locals de l’ICS a Girona i de l’IAS, que atenen una població de prop de 480.000 habitants.

En aquests centres durant l’any 2017 es van posar en marxa dos projectes per tal de millorar el sistema de control de la temperatura de les vacunes, i per evitar així que perdin la seva efectivitat. Per una banda es va fer el desplegament d’un innovador mecanisme que té incorporades alertes per correu electrònic i SMS; i, per l’altra, es va informatitzar el mètode de registre de les activitats relacionades amb el control de les temperatures.

En els centres d’atenció primària les vacunes es conserven en neveres magatzem específiques per a aquesta funció i el control de temperatura de les neveres el fa diàriament personal del CAP, per comprovar que estan entre +2 i  +8 ºC. Durant l’any passat, es van efectuar un total de 54.000 controls de temperatura als centres de l’ICS i de l’IAS.

Aquest control de temperatura consta d’una sonda, que va a dintre de la nevera, connectada a l’aparell enregistrador que envia via wifi les dades a un entorn web, on queden en un núvol a què es pot accedir des de qualsevol ordinador, tauleta o telèfon mòbil.

En el cas que es produeixi una incidència (com ara una avaria de la nevera; un tall de subministrament elèctric; la interrupció de l'enviament de dades, perquè no funcioni la wifi, etc.) el sistema envia un correu i un SMS a la persona responsable, la qual fa les actuacions establertes. Això ens permet garantir l’administració de les vacunes amb seguretat.

Aquest sistema de control de temperatura genera uns informes mensuals de forma automàtica en què es mostra la temperatura en valors absoluts i en un gràfic; i, també, si hi ha hagut alguna alerta i el rang de control que s’ha establert. Això facilita als responsables la tasca de tenir el registre actualitzat de la temperatura de totes les neveres.

En una primera fase es va fer la instal·lació dels dispositius a les neveres magatzem dels centres d’atenció primària principals, i en el darrer trimestre de 2017 ha finalitzat el desplegament del projecte amb la col·locació del dispositiu en els consultoris principals de tots els centres de primària ─un centenar de neveres en total.

Complementa el sistema de control de temperatura una plataforma informàtica on es registren aquestes dades i les incidències que puguin sorgir. Els professionals de l’atenció primària IAS-ICS Girona es connecten a aquesta plataforma on queda constància del dia, l’hora i el professional que fa el control. Si hi ha cap incidència, (o si no s’ha fet el control), el programa avisa els responsables del centre immediatament per correu electrònic, per tal que prenguin les mesures necessàries per solucionar-la.

Fotografies:

     

Neveres per a la conservació de les vacunes

Aparell de control de la  temperatura de les vacunes

 

PRIMARIA
Dimecres, 21 Febrer 2018