Augmenten les visites al CAP i l'activitat als hospitals

Els centres d’atenció primària van fer durant el 2017 més de 46 milions de visites, un 1,% més que l’any anterior. De mitjana, les dones van acudir-hi 7,1 cops l’any mentre que els homes 5,4. Les visites en pacients menors d’un any representen l’1,7% respecte el total mentre que els majors de 74 anys suposen el 23,9%.
 
Aquesta és una de les dades destacades dels informes de la Central de Resultats 2017, presentats avui per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut. Uns estudis únics a tot l’Estat, que per setè any consecutiu el Servei Català de la Salut ha encarregat a l’AQuAS  amb la finalitat d’avaluar els resultats en salut i la qualitat del sistema sanitari de Catalunya per tal de contribuir a millorar la salut de la població.
 
En la presentació d’aquest matí, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que la Central de Resultats “és un eina de transparència que ens situa al capdavant de sectors europeus i ens serveix per millorar constantment el nostre sistema sanitari”. En aquest sentit, Vergés ha recalcat que “ens volem analitzar per ser millors i respondre a les necessitats de salut que té la nostra població”. La consellera també ha volgut posar en relleu que per primer cop la presentació d’aquests informes es fa fora de Barcelona, “el territori és bàsic en el nostre país i és important tenir aquesta visió territorial del nostre sistema”, ha conclòs.
 
Augmenta l’activitat d’hospitalització

Un altre indicador rellevant és que durant el 2017 ha augmentat l’activitat d’hospitalització en el conjunt d’hospitals del SISCAT amb 19.804 altes més respecte el 2016, amb un increment del 2,3%. Destaca la disminució del percentatge d’urgències qualificades de menor gravetat (nivell 4 i 5). El 2017 es van situar al 61,3% mentre que el 2015 era del 62,7%.
 
D’altra banda, pel que fa al nombre de reingressos per malalties seleccionades (malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC); insuficiència cardíaca congestiva  (ICC); i diabetis mellitus (DM) ) segueix dins dels marges dels anys anteriors, a excepció dels reingressos per complicacions de la diabetis que segueixen una tendència decreixent, pel bon seguiment d’aquesta malaltia a l’atenció primària.
 
Catalunya segueix sent líder mundial en trasplantaments d’òrgans

I en el capítol dels trasplantaments d’òrgans, una dada que situa Catalunya com a líder mundial en aquest àmbit: durant el 2017, el país ha aconseguit un nou rècord amb 1.106 trasplantaments d’òrgans. També és important assenyalar que el 86,3% de les famílies dels potencials donants -gairebé 9 de cada 10-, dona el consentiment a la donació d’òrgans del seu familiar. D’aquesta manera i per tercer any consecutiu, la negativa se situa per sota del 15% (13,7%).
 
Es redueix la prescripció de medicaments innecessaris

De l’informe de la Central de Resultats 2017, sobresurten diversos indicadors de bones pràctiques. Així, per exemple, el 25,5% de persones de més de 64 anys o polimedicades ha consumit protectors d’estómac durant el 2017, un 5% menys que el 2013 cosa que suposa un signe de qualitat de prescripció farmacèutica. Un altre indicador de qualitat de l’atenció sanitària és la disminució de les dones majors de 50 anys que van rebre tractament amb fàrmacs per a la prevenció de fractures osteoporòtiques durant 5 anys o més, i que ha passat d’un 3,8% l’any 2013 a un 1,4% l’any 2017.
 
Incrementa el nombre d’ingressos en unitats de subaguts

De l’àmbit sociosanitari, un dels aspectes a subratllar és la consolidació del model a Catalunya al llarg dels anys. Hi ha hagut un augment significatiu del nombre d’ingressos en unitats de subaguts, passant dels 1.257 pacients atesos el 2013 als 10.865 el 2017. Aquests ingressos procedeixen dels serves d’urgències i en alguns casos, dels serveis d’atenció primària, evitant l’ingrés hospitalari.
 
D’entre els molts serveis de la xarxa sociosanitària, també destaquen les unitats de convalescència, molt centrades en la rehabilitació dels pacients, fonamentalment d’aquells que han patit un ictus o una fractura de maluc. Els informes de la Central de Resultats 2017 conclouen que després de 35 dies d’estada, el 61,3% de les persones milloren el seu estat funcional i el 73,6% poden tornar al domicili.
 
Àmbit de salut mental i addiccions

A Catalunya, segons l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) els trastorns mentals es troben entre les primeres malalties cròniques que declara patir la població i que afecten greument la qualitat de vida. Segons la Central de Resultats, el 87,6% dels pacients adults atesos l’any 2016 amb un trastorn mental greu (TMG) han continuat visitant-se durant el 2017. La mitjana de visites va ser de 10,1. I en infants i joves, el 82,8% dels pacients atesos el 2015 amb un TMG han continuat visitant-se durant el 2016. La mitjana de visites és de 9,6
 
Dones, amb alt nivell de formació, perfil d’usuàries del 061

Finalment, en l’àmbit d’atenció a les emergències s’ha centrat enguany amb el 061 CatSalut Respon, el telèfon de salut de Catalunya, que durant el 2017 ha atès 2.220.317 alertes, cosa que suposa la gestió de 6.083 alertes diàries, un 11,4% més que l’any anterior. El perfil de la població usuària són principalment dones, de menys de 64 anys i amb un alt nivell de formació; i la qüestió que més motiva al ciutadà per trucar el 061 és la rapidesa en la resposta i la falta de desplaçament del ciutadà per ser atesos pel sistema (42%). Destaca també el grau de satisfacció del servei que obté un 8,4 sobre 10 i la fidelitat que arriba a nivells d’excel·lència amb un 92,8%.
 
Tots els informes de la Central de Resultats estan disponibles en format de dades obertes al web observatorisalut.gencat.cat, amb una clara voluntat de transparència i de retiment de comptes.

Document Adjunt: 

ICSGIRONA
Dilluns, 17 Setembre 2018