L’Hospital Trueta engega un projecte de simulació per a residents per posar en pràctica el maneig de casos greus

El programa, que recrea un entorn aproximat a la realitat, s’anirà aplicant al Pla formatiu de totes les especialitats mèdiques

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha iniciat aquest any un nou projecte de formació per a residents que utilitza la simulació com a eina docent. Aquesta eina permet treballar habilitats tècniques i altres capacitats, com la comunicació, el lideratge o el treball en equip, en entorns semblants a la realitat i permet posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

A l’Hospital Trueta ja fa anys que algunes especialitats com pediatria, cirurgia general, i ginecologia i obstetrícia utilitzen la simulació, però ara des de la Comissió de Docència s’ha creat un grup específic ―amb referents d’especialitats mèdiques i quirúrgiques― que detecten les necessitats formatives en matèries en què la simulació es pot aplicar amb èxit. A partir d’aquestes necessitats, els docents han creat diferents grups de treball i han preparat diverses simulacions de situacions de casos greus, en què els residents han d’aplicar els seus coneixements.

Aquest mes de març, s’ha realitzat un taller d’arrítmies en el qual han participat residents de les especialitats de medicina interna, cardiologia, medicina intensiva, neurologia,  medicina familiar i comunitària, hematologia, oncologia mèdica i oncologia radioteràpica; i també s’ha dut a terme un taller de maneig de l’estat epilèptic amb residents de les especialitats de neurologia i medicina intensiva. En aquestes sessions s’hi recreen situacions d’urgència, com ara arrítmies greus o convulsions, i els residents entren a valorar la situació i actuen com si el pacient fos real. En el cas del Taller de l’estat epilèptic, s’ha utilitzat un maniquí robotitzat de l’Aula d’Habilitats Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. La tecnologia incorporada al maniquí permet assajar el maneig de casos greus en un entorn molt aproximat a la realitat, mentre es potencia la presa de decisions i el desenvolupament d’equips de treball efectius. A través d’un programa informàtic, els responsables docents creen diversos escenaris i el pacient evoluciona de manera diferent en funció de les actuacions i la presa de decisions per part dels metges i metgesses residents.

Un cop resolta la situació d’emergència es procedeix a l’avaluació conjunta del cas en una sessió amb l’equip docent i els residents, tant els que han participat en la pràctica com els que han estat observadors. La posada en comú dels casos és molt útil per corregir errors, reflexionar, reforçar els coneixements de maneig en situacions crítiques i posar en valor el treball en equip.

Aquest programa docent en simulació s’anirà aplicant a les diferents especialitats dins el seu programa formatiu, al llarg d’aquest any. Els seus beneficis són múltiples, ja que la simulació facilita que el coneixement pràctic i teòric perduri en el temps i ajuda a disminuir l’error humà. Per tal de dur a terme el programa, diferents professionals de l’Hospital estan rebent formació específica i s’utilitzen espais de formació propis de l’Hospital Trueta, així com l’Aula d’Habilitats Clíniques de la  Facultat de Medicina.

VÍDEOS DEL TALLER D'ARRÍTMIES I ESTAT EPILÈPTIC

 

Les tutores controlen l'evolució del pacient simulat  El maniquí robotitzat de l’Aula d’Habilitats Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.  Al final de la part pràctica es fa una posada en comú de l'experiència i els processos que s'han seguit   Recreació d'una situació d’urgència, com arrítmies greus o convulsions  La tecnologia incorporada al maniquí permet assajar el maneig de casos greus en un entorn molt aproximat a la realitat  Un cop resolta la situació d’emergència es procedeix a l’avaluació conjunta del cas en una sessió amb l’equip docent

HOSPITAL
Divendres, 26 Març 2021