L’ICS a Girona posa en marxa una nova unitat per diagnosticar i tractar les pacients amb endometriosi

Una ginecòloga, fent una ecografia a la Rosa, diagnosticada d'endometriosi al 2014

S’ha creat una consulta monogràfica amb especialistes en la patologia al Centre Güell i una unitat funcional interdisciplinària, de referència a la Regió Sanitària de Girona, per tractar els casos més complexos

Una de les principals novetats és que s’oferirà la possibilitat de preservar ovòcits a les pacients amb esterilitat o que puguin tenir-ne

La Direcció Clínica de Ginecologia i Obstetrícia de l’Institut Català de la Salut a Girona ha posat en marxa aquest mes de maig una nova unitat per tractar pacients amb endometriosi, una malaltia inflamatòria crònica que es caracteritza pel creixement de teixit endometrial fora de la cavitat uterina. La prevalença de l’endometriosi és incerta. S’estima que pot afectar el 10 % de la població de dones en edat fèrtil –d’entre 15 i 49 anys. Les conseqüències més importants de l’endometriosi és el dolor intens i l’esterilitat, que es dona en entre un 30 i un      50 % dels casos.

La posada en marxa de la nova unitat ha comportat la creació de la Consulta Monogràfica d'Endometriosi al Centre Güell i d’una Unitat Funcional d'Endometriosi de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. La consulta específica de l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) del Gironès-Pla de l’Estany, situada al Centre d’Especialitats Güell, està formada per un equip de professionals especialistes en endometriosi: tres ginecòlogues, dues llevadores i una psicòloga. D’altra banda, la Unitat Funcional d’Endometriosi del Trueta tracta els casos més complexos i que requereixen un abordatge quirúrgic. Aquesta Unitat és de referència a la Regió Sanitària de Girona. Compta amb les mateixes ginecòlogues, a més d’altres especialistes ―com ara professionals de cirurgia coloproctològica, urologia, radiologia, de la Unitat del Dolor i de cirurgia toràcica... a més d’especialistes en reproducció assistida per als casos en què hi ha vinculada una esterilitat.

El nou model d’atenció implantat a Girona té tres nivells d’atenció per a les pacients amb endometriosi:

Nivell 1. Correspon a l’assistència que reben les pacients amb símptomes d’endometriosi a l’atenció primària. Un dels objectius del nou model és diagnosticar la malaltia tan aviat com sigui possible. És per aquest motiu que es potenciarà la formació entre els professionals de medicina familiar i comunitària, per tal que ajudin en la identificació dels possibles casos i que els derivin a l’equip especialitzat en endometriosi de l’ASSIR.

Nivell II. Correspon a l’atenció que rebran aquestes pacients, un cop derivades a l’ASSIR Güell, on seran ateses a la Consulta Monogràfica d’Endometriosi.

Nivell III. Correspon a l’atenció a la Unitat Funcional d’Endometriosi de l’Hospital Universitari Josep Trueta, ja sigui per una derivació des de la Consulta Monogràfica d’Endometriosi, des dels hospitals comarcals o des d’altres especialitats del mateix Hospital Trueta.

 

La criopreservació d’ovòcits

Les pacients que pateixen endometriosi han de recórrer freqüentment a intervencions quirúrgiques per a l’extirpació de quists. Aquestes operacions poden repercutir en una disminució de la presència d’ovòcits i que això derivi en una esterilitat. És per aquest motiu, que també s’ha inclòs en el nou procediment la preservació dels ovòcits en l’abordatge a les pacients amb endometriosi. Així, en cas que els professionals de la Unitat Funcional d’Endometriosi prevegin que una intervenció quirúrgica pot afectar la fertilitat de la pacient, i si aquesta compleix uns certs criteris, es valorarà conjuntament amb ella la preservació d’ovòcits per a una futura reproducció assistida. Aquesta és, clarament, una de les millores assistencials que aporta el nou abordatge que s’ha posat en marxa al Trueta, i que és de referència per a les pacients més complexes de la Regió Sanitària de Girona.

Arran del nou abordatge de les pacients amb endometriosi s’ha creat també un Comitè d’Endometriosi al Trueta, que discutirà els casos després de la primera visita a la Unitat Funcional i establirà una estratègia consensuada sobre el tractament; coordinarà el tractament amb altres especialistes no quirúrgics (de  psicologia i de la Unitat del Dolor, etc.); coordinarà i planificarà el tractament quirúrgic complex amb altres professionals de suport (de cirurgia general, vascular, urològica, toràcica, hepàtica...); coordinarà el tractament de les pacients amb la Unitat de Fertilitat, i decidirà si cal derivar-les a altres unitats de referència, en situacions especialment complexes.

 

L’endometriosi

L’endometriosi és una malaltia inflamatòria dependent dels estrògens, d’origen desconegut. Es defineix com la implantació i el creixement benignes de teixit endometrial fora de la cavitat uterina. Les localitzacions afectades més freqüentment són el peritoneu pelvià i els ovaris, encara que de vegades poden trobar-se lesions en moltes altres parts del cos, sobretot a la regió pelviana, com ara el budell o la bufeta urinària. En casos molt excepcionals pot afectar altres localitzacions no abdominals, com el cervell o els pulmons, entre d’altres. Aquest teixit ectòpic té dependència hormonal del cicle menstrual i es produeix sagnat i el despreniment d’aquest teixit durant la menstruació. El teixit de l’endometri té capacitat per créixer, infiltrar i, fins i tot, estendre’s de forma similar al teixit tumoral, però la seva transformació maligna és molt infreqüent.

Gairebé la meitat de dones que pateixen endometriosi (47 %) en presenta símptomes en l’etapa de la joventut, abans de complir els 20 anys. No obstant això, aquesta malaltia sol ser diagnosticada amb anys de retard atès, en part, a la normalització de l’acceptació del dolor durant la menstruació o a l’ús del tractament farmacològic per al dolor, amb l’omissió de les proves adequades per fer-ne un bon diagnòstic.

Els tractaments mèdics i/o quirúrgics poden millorar el dolor, principal símptoma de la malaltia, i, en conseqüència, millorar la qualitat de vida de les dones que pateixen endometriosi.

La posada en marxa d’aquest nou abordatge per part de la Direcció Clínica de Ginecologia de l’Institut Català de la Salut a Girona respon a l’aplicació territorial del Model d'atenció a l'endometriosi a Catalunya, presentat pel Departament de Salut l’any 2018.

 

La Rosa és una pacient a qui li van diagnpsiticar endpmetriosi al 2014.

La Dra. Gemma Clemente, responsable de la Unitat d'Endometriosi, passa visita amb la Rosa.   La Dra. Gemma Clemente, responsable de la Unitat d'Endometriosi, passant visita amb la Rosa.

Una ginecòloga, fent una ecografia a la Rosa, diagnosticada d'endometriosi al 2014

 

La posada en marxa de la Unitat va acompanyada de sessions de formació als professionals i a les pacients. A la imatge, una sessió celebrada ahor 8 de maig a l'ASSIR del Güell amb especialistes en ginecologia i llevadores.

Una sessió de formació a ginecòlegs i llevadores de l'ASSIR del Güell   Foto durant la sessió de formació a ginecòlegs i llevadores de l'ASSIR del Güell

HOSPITAL
Dijous, 9 Maig 2019