Es compleixen tres anys del trasllat del Laboratori Clínic ICS Girona, que ha permès augmentar l’activitat en un 11 % i créixer també en complexitat

Foto del Laboratori Clínic ICS Girona

El servei es va traslladar al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, un espai on treballen professionals de l’ICS i de l’IAS

El Laboratori acaba de superar la renovació de la certificació de qualitat ISO 9001:2015, sense haver obtingut cap no-conformitat

El maig farà tres anys que el Laboratori Clínic Territorial de l’Institut Català de la Salut a Girona va estrenar nous espais, situats al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt; un canvi que va suposar també la integració dels professionals de l’ICS i dels que, fins aquell moment, havien format part del Laboratori de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Tres anys després, el balanç del trasllat és molt positiu, tant pel salt qualitatiu que han suposat les noves instal·lacions com perquè el canvi ha permès incrementar en un 12 % l’activitat i fins a un 21% la complexitat de la carta de serveis del Laboratori. Precisament aquest mateix mes de març, el Servei ha renovat el certificat de qualitat ISO 9001:2015 amb molt bons resultats.

Les instal·lacions del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt disposen de 1.800 metres quadrats d’espai destinat al Laboratori, el doble del que hi havia fins aleshores (quan es trobava a l’Hospital Dr. Josep Trueta). El canvi ha fet possible passar de   6.025.980 proves, que es van fer en tot l’any 2015, a 6.695.733 proves, dutes a terme l’any passat. El nombre de mostres analitzades també ha crescut en un índex proper a l’11 %, passant de 656.143 a 726.653 mostres en tres anys.

L’augment de l’espai també va permetre incrementar la carta de serveis del Laboratori i incorporar-hi noves tècniques i determinacions que abans no es podien oferir, com ara les proves de genètica. Això ha permès incrementar l’índex de complexitat del servei que, en tres anys, s’ha enfilat més d’un 21 %. També hi té a veure la renovació tant dels aparells que s’utilitzen (que es canvien periòdicament per millorar l’eficiència del servei) com dels circuits interns de treball (per fer front a l’increment d’activitat).

Un equip humà de 94 professionals i properes inversions

Al Laboratori Clínic Territorial de l’ICS hi treballen 94 professionals, entre personal facultatiu, tècnic de laboratori, d’infermeria i administratiu. D’aquestes persones, 73 treballen a les instal·lacions del Parc Hospitalari; 6, a l’Hospital de Campdevànol, i 15 al laboratori que es va deixar al Trueta destinat sobretot a l'anàlisi de proves urgents i de suport a peticions especials, també dotat amb tecnologia de darrera generació.

En els propers mesos es procedirà a la renovació en profunditat dels sistemes informàtics del Laboratori. Això permetrà millorar la integració dels tres laboratoris que conformen el Laboratori Clínic Territorial (Parc Hospitalari Martí i Julià, Hospital Trueta i Hospital de Campdevànol). Al mateix temps, facilitarà el suport remot i a temps real de les urgències de Campdevànol i del Santa Caterina des del laboratori d'urgències del Trueta, en matèria de control i validació de resultats i imatges.

S’hi realitzen 29.000 proves diàries

El servei realitza activitat per a l’ICS Girona (tant del Trueta, com dels 26 equips d’atenció primària i l'equip d'atenció primària penitenciari), l’IAS (de l’Hospital de Santa Caterina i dels tres equips d’atenció primària) i, també, per a l’Hospital de Campdevànol i SBS de Ribes de Freser. En un dia qualsevol s’hi realitzen anàlisis a uns 3.000 pacients, amb una mitjana de 7.000 mostres diàries (que suposen unes 29.000 proves processades).

Professionals del Laboratori Clínic, analitzant mostres  Professionals del Laboratori Clínic, analitzant mostres  Professionals del Laboratori Clínic, analitzant mostres  Professionals del Laboratori Clínic, analitzant mostres  Professionals del Laboratori Clínic, analitzant mostres

HOSPITAL
Divendres, 29 Març 2019