El 74% del personal investigador de l’IDIBGI són dones

Investigadores del Grup de Patologies Neurodegeneratives i Neuroinflamació
Investigadores del Grup de Patologies Neurodegeneratives i Neuroinflamació

La plantilla d’investigadors de l’entitat està formada per 60 dones i 19 homes

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) vol commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència destacant la tasca de les seves investigadores. Actualment l’IDIBGI compta amb un total de 79 investigadors, dels quals 60 són dones, fet que suposa un 74% de la plantilla investigadora. Segons l’estudi del Pla d’Igualtat d’Oportunitat, a l’IDIBGI no s’observen diferències salarials.

Per tal d’impulsar la millora en la direcció dels grups de recerca i òrgans de govern s’han previst actuacions a desenvolupar al llarg del 2019 que permetran fomentar i donar a conèixer el lideratge de les dones en el conjunt de la societat i especialment en l’àmbit de la biomedicina. En la mateixa línia, es promourà la formació del personal en metodologia investigadora amb perspectiva de gènere i evitar els biaixos més freqüents en totes les fases del procés investigador.

A la Unió Europea les dones formen el 50% dels estudiants universitaris i el 45% dels doctorands però, en canvi, només representen un terç del personal investigador. Segons dades de Biocat, el 26% de les empreses biomèdiques catalanes creades els darrers anys tenen una dona com a CEO o fundadora. En aquest sentit, l’start-up GoodGut impulsada per l’IDIBGI i la UdG compta amb una dona CEO.

Conscient d’aquesta realitat, l’IDIBGI treballa des de fa anys per promoure la igualtat. Recentment, l’IDIGBI ha renovat el seu Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones, per tal de promoure la participació plena i en condicions d’igualtat de les dones en la formació, la capacitació, l’ocupació i els processos de presa de decisions en la ciència i eliminar així tota mena de discriminació.

Les dones a l’IDIBGI en xifres

Dones investigadores: 60 (74%)

Dones Doctores: 13 (21,6%)

Grup de Recera Metabòlica Materno-Fetal de l'IdibGi, liderat per la Dra. Judith Bassols

L’IDIBGI, que té els seus orígens en la Fundació Privada Doctor Josep Trueta, es va crear el juliol de 2005 amb la finalitat de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l’àmbit de les comarques de Girona. Amb aquest objectiu, aglutina grups de recerca de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària, la Universitat de Girona, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut Català de la Salut a Girona.

HOSPITAL
Dimarts, 12 Febrer 2019