El Trueta crea un equip específic per gestionar la col•locació de catèters vasculars als pacients i millorar la seguretat

Professionals de l'Equip de Teràpia Intravenosa (ETI) amb un pacient.

L’Equip de Teràpia Intravenosa es fa càrrec de la col·locació i el seguiment de les vies de línia mitjana i dels catèters centrals d’inserció perifèrica, i també vetlla pel funcionament i manteniment correctes de les vies un cop implantades.

La Direcció d’Infermeria de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha posat en marxa l’Equip de Teràpia Intravenosa (ETI), que s’encarrega de gestionar els accessos vasculars dels pacients amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat clínica. Aquest ETI té entre les seves funcions ―a més de la implantació, seguiment i vigilància de les vies― la docència i formació als professionals que han d'utilitzar els catèters, la recerca i innovació en el sector, i l’assessorament i ajut a l’equip assistencial en totes les incidències que es puguin produir.

L’aposta principal del projecte és el sistema d’implantació, que es fa amb guia ultrasònica, amb un ecògraf, i permet als professionals controlar el seguiment de la inserció. Aquesta tècnica garanteix que es puguin fer cateterismes en venes més grans i redueix el risc de complicacions.

La posada en marxa de l’ETI comportarà beneficis, tant per als pacients com per a l’Hospital mateix. La millora més important és la previsible reducció d'efectes adversos ―com ara la bacterièmia relacionada amb el catèter, la trombosi venosa i la flebitis. L’altra és la durada de la via, que és molt més llarga a causa que s’ha substituït el model de catèters per un altre que està elaborat amb un material que té més durabilitat. També ajudarà a millorar la satisfacció dels pacients, pel fet que ara les vies es col·loquen a una altra zona del braç que resulta més còmoda.   

L’ETI ha iniciat la seva implantació a la sisena planta del centre, en les especialitats de cardiologia, traumatologia i ortopèdia i otorrinolaringologia, com a prova pilot. La idea és implantar-la progressivament a la resta de serveis d'hospitalització durant el primer trimestre de l'any 2019, inclosa l'Àrea Pediàtrica i Neonatal. L’ETI està coordinat per Xavier Garcia, infermer especialista en teràpia intravenosa de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que s’ha incorporat al centre per liderar i implantar aquest projecte. Actualment, l’ETI està formant i informant sobre el projecte tots els professionals d’infermeria de l’Hospital.

El Trueta és el primer centre sanitari de la Regió Sanitària Girona a organitzar un ETI. S’ha demostrat que els hospitals que disposen d’aquest tipus d’equip milloren els seus resultats en l'àmbit de l'accés vascular.

Professionals de l'Equip de Teràpia Intravenosa (ETI) amb un pacient.  Professionals de l'Equip de Teràpia Intravenosa (ETI) amb un pacient.

 

HOSPITAL
Divendres, 11 Gener 2019