Un acord amb Justícia permet al Trueta acollir persones que han de realitzar treballs en benefici de la comunitat

La setmana passada es van incorporar els dos primers vigilants cívics que faran tasques informatives, amb l'objectiu que ningú fumi dins el recinte hospitalari i que es respectin les zones d'aparcament senyalitzades

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i el Departament de Justícia han signat un acord pel qual el centre acollirà persones que han de realitzar treballs en benefici de la comunitat, amb l’objectiu de reparar alguna infracció comesa. Així, la setmana passada es van incorporar les dues primeres persones que realitzaran tasques informatives dins el recinte hospitalari.

Aquests agents cívics del Trueta, que van degudament identificats amb un pitrall de color groc,  vigilen que es compleixi la normativa de prohibició de fumar dins el perímetre del recinte hospitalari i informen les persones que fumen de la infracció que estan cometent i dels perjudicis que provoca l’hàbit tabàquic. També s’encarreguen de vetllar perquè els vehicles estiguin ben estacionats i es respectin les zones de càrrega i descàrrega, o els espais reservats per a persones amb una minusvalidesa. En aquest sentit, avisen els propietaris dels cotxes mal aparcats que poden perjudicar la circulació dins el recinte, per exemple, davant la necessitat de pas de vehicles d’emergències. L’objectiu és que es respecti l’organització viària de la plaça de l’Hospital i de l’entorn més proper per facilitar la convivència entre totes les persones que cada dia hi circulen.

De moment, aquests agents cívics realitzen les seves tasques en horari de matí i tarda, de dilluns a divendres no festius. La iniciativa s'emmarca en el Pla de responsabilitat social corporativa de la institució que, entre d'altres accions, vol promoure un ús respectuós i adequat de les zones exteriors del recinte hospitalari, i, alhora, fomentar que sigui un espai lliure de fum.

Què són els treballs en benefici de la comunitat?

Els treballs en benefici de la comunitat són mesures penals alternatives a la presó, imposades pel jutge amb el consentiment del penat, que consisteixen a desenvolupar activitats no retribuïdes d’utilitat pública o interès social.
L’objectiu d’aquests treballs és que la persona que ha fet la infracció repari simbòlicament el dany ocasionat, es responsabilitzi de les seves accions i faci una acció positiva per la comunitat. D’altra banda, pretenen implicar la comunitat en la resolució de conflictes i fer participar les institucions públiques i les entitats socials en la reinserció dels penats.

L’execució de les mesures penals alternatives depèn de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia, que treballa amb la col·laboració de més de 1.700 entitats. L’Institut d’Assistència Sanitària ja va signar un acord en la mateixa línia amb el Departament de Justícia, per tal que persones que han de realitzar treballs en benefici de la comunitat puguin vetllar perquè es compleixin conductes cíviques dins el Parc Hospitalari Martí i Julià. La valoració dels primers tres mesos ha estat molt bona i és per aquest motiu que s’ha optat per estendre la iniciativa a l’Hospital Trueta.

   

 

HOSPITAL
Dimecres, 31 Octubre 2018