El Trueta adequa un dels quiròfans perquè s’hi pugui fer radioteràpia durant la cirurgia de càncer de mama en un grup de pacients seleccionades segons criteris clínics

Darrerament l’Hospital ha destinat 600.000 euros a millorar el Bloc Quirúrgic, que s’ampliarà en els propers anys amb 5 sales d’operacions més

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha emplomat un dels nou quiròfans de cirurgia programada per poder-hi realitzar radioteràpia intraoperatòria. Amb aquesta obra, l'Hospital tindrà la possibilitat de fer radioteràpia durant la cirurgia a un grup seleccionat de dones amb càncer de mama que compleixin uns determinats criteris clínics. La radioteràpia s’aplicarà durant l'operació quirúrgica, un cop extirpat el tumor, i estalviarà a la pacient el tractament de radioteràpia externa posterior.

Des de la Direcció del centre hospitalari i l'Institut Català d'Oncologia s'ha optat per tenir habilitat un quiròfan per tal de poder posar en marxa aquesta nova tècnica quan sigui possible.

L’obra s’ha realitzat durant els mesos d’estiu, aprofitant la reorganització de l'activitat quirúrgica. A part d’emplomar les parets d’una sala quirúrgica —la sala 2— també s’han fet altres millores a la mateixa sala i a la 3, com ara la instal·lació de portes automàtiques i l’optimització de la il·luminació. Igualment, s’han fet altres actuacions en espais annexos, com ara vestidors i  dutxes.

Aquestes obres completen els treballs de millora a l'Àrea Quirúrgica que es van iniciar l'any 2014, de manera gradual. Es va començar amb el canvi dels terres de les sales quirúrgiques i la climatització dels quiròfans 5, 6, 7 i 8, que va repercutir en una millora en la climatització de la resta de quiròfans. També es van posar portes automatitzades als quiròfans 5 i 6. El 2015 es van fer millores a l'àrea de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i es van canviar els ascensors que connecten les urgències amb l'Àrea Quirúrgica i la sala de parts. El 2016 es va acabar l'actuació de millora als quiròfans 7 i 8 i durant aquest darrer estiu, a més dels treballs que ja s’han comentat, també s’ha substitut el muntacàrregues del Bloc Quirúrgic per un de nou. Tots aquests treballs hauran suposat una inversió d'uns 600.000 euros a l'Àrea Quirúrgica.

Cal recordar també que el mes de febrer passat va sortir a licitació pública la redacció del projecte d’ampliació del Bloc Quirúrgic i  de l’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospital Trueta per un import de 519.413,40 euros. La licitació d’aquest projecte està a punt de fer-se efectiva. El projecte preveu que el centre es doti de cinc sales quirúrgiques més, de totes les àrees de suport necessàries per assumir l’increment d’activitat previsible, i de 20 punts assistencials més que ara a l’Hospital de Dia Oncològic. L’ampliació de l’edifici es faria elevant dos pisos més per sobre de l’actual edifici de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), de manera que el primer pis acolliria l’Hospital de Dia Oncològic i el segon l’ampliació dels quiròfans, que quedarien connectats a l’Àrea Quirúrgica que hi ha actualment.

Aquests treballs permetran que el Trueta disposi de 16 quiròfans, de 21 a 26 punts de reanimació, de 21 a 26 espais a la Unitat de Reanimació Postanestèsica (URPA), i de 10 places de CMA. Aquesta obra es considera molt necessària per poder incrementar la capacitat de resposta del Bloc Quirúrgic actual, amb l’objectiu de cobrir tant les necessitats cada vegada més grans d’activitat quirúrgica oncològica i d’alta tecnologia, com de complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica.

HOSPITAL
Dimarts, 10 Octubre 2017