El Servei de Farmàcia del Trueta obté la certificació de qualitat ISO 9001: 2015

L’informe dels auditors ha valorat molt positivament la participació i el coneixement de tots els professionals del servei en relació amb la versió més actualitzada de la norma.

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona ha obtingut aquest mes d’abril la certificació ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat sense cap no conformitat, és a dir, amb uns resultats excel·lents. L’any 2012, el Servei de Farmàcia es va certificar per primera vegada amb la norma ISO 9001:2008.

Al mes de setembre de l’any 2015 es va publicar la nova versió d'aquesta norma de qualitat i es va definir un termini de tres anys per adaptar-se a aquesta nova versió. Uns mesos més tard,  l’abril de 2016, des del Servei van començar a treballar per obtenir aquesta certificació. Aquest mes d’abril l’empresa Applus ha realitzat l’auditoria corresponent al Servei,  que ha estat superada amb èxit, per la qual cosa s’ha en el primer servei de farmàcia certificat amb la norma ISO 9001:2015 per aquesta empresa de certificació i un dels primers serveis de farmàcia de Catalunya certificats amb aquesta nova versió.

La ISO 9001 és un conjunt de normes de gestió i de millora contínua de la qualitat a les empreses  que són compromisos adaptats voluntàriament. La ISO 9001:2015 està orientada, especialment, a l’anàlisi de riscos i oportunitats, a la planificació i a la implantació d’accions de millora, amb la implicació directa de la direcció del servei.

La norma es fonamenta en 4 aspectes bàsics: planificar el procés, dur-lo a terme, monitorar o mesurar les actuacions realitzades i  incorporar les millores que siguin necessàries. Entre les novetats de la nova versió hi ha el fet d’assegurar que la política de gestió i els objectius de qualitat són adequats al context i a la direcció estratègica de l’organització. També promou l’enfocament basat en processos i en la detecció dels riscos amb l’objectiu d’evitar-los i/o disminuir-los.

L’informe dels auditors d’Applus ha valorat molt positivament la participació i el coneixement de tots els professionals, especialment en aquells nous requisits de la nova versió de la norma (anàlisi del context, anàlisi de riscos i oportunitats, i l’ús de tècniques específiques per a la planificació de les millores i el seu seguiment). L'obtenció de la certificació d’aquesta nova versió 9001:2015 ha suposat la consolidació del sistema de gestió de qualitat en aquest servei.

El Servei de Farmàcia del Trueta és un servei central, que dona servei a la resta d’especialitats del centre. Hi treballen farmacèutics especialistes, farmacèutics residents de farmàcia hospitalària, diplomats d’infermeria, tècnics, auxiliars, zeladors i personal administratiu.

El Servei s’ocupa de l’adquisició, la custòdia, la conservació, el subministrament i la dispensació dels medicaments necessaris per desenvolupar l’activitat assistencial de l'Hospital, dels centres d’atenció primària i per als tractaments extrahospitalaris que requereixen vigilància, supervisió i control. També realitza l’elaboració de fórmules magistrals, reenvasament de medicaments, preparació de nutrició artificial i barreges intravenoses, gestió i preparació de quimioteràpia i gestió i emmagatzemament d’assaigs clínics.

L’any 2016, el Servei de Farmàcia va dispensar 1.142.922 medicaments, principalment dosis unitàries per als pacients ingressats (690.223), es van elaborar un total de 19.654 fórmules magistrals, 6.304 nutricions parenterals per atendre 461 pacients adults i 95 de pediàtrics, i 31.750 tractaments de quimioteràpia. També es van dispensar 3.736 medicaments relacionats amb 144 assaigs clínics, 32 dels quals s’havien iniciat el mateix any.

Fotografies per descarregar

Professional del Servei de Farmàcia treballant a l'Hospital Trueta I
Professional del Servei de Farmàcia a l'Hospital Trueta II

HOSPITAL
Divendres, 28 Abril 2017