Les nostres xifres

ESTRUCTURA

Centres d'Atenció Primària

34

Equip d'Atenció Primària Penitenciari

1

Consultoris Locals

103

Servei de diagnòstic per la imatge

1

Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP)

1

Punts d'atenció continuada (PAC)

22

Centre d'especialitats extrahospitalàries

1

Servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva

1

Programa d'atenció domiciilària i equips de suport (PADES) 1 unitat
Servei de rehabilitació 1

 

ACTIVITAT 2015

Visites EAP Total
Medicina de família 1.951.368
Pediatria 368.482
Infermeria 1.331.543
Odontologia 103.807
Treball Social 34.326
Visites d'atenció continuada i urgent 269.677
Visites ASSIR 36.834
Visites PADES 3.491

ACTIVITAT EN UN DIA

  • 7.900 visites de medicina de família
  • 1.492 visites de pediatria
  • 5.391 visites d'infermeria
  • 420 visites d'odontologia
  • 139 visites de treball social
  • 739 visites d'atenció continuada
Primaria