Les nostres xifres

ESTRUCTURA

Centres d'Atenció Primària

36

Equip d'Atenció Primària Penitenciari

1

Consultoris Locals

103

Servei de diagnòstic per la imatge

1

Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP)

2

Punts d'atenció continuada (PAC)

22

Centre d'especialitats extrahospitalàries

1

Servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva

1

Programa d'atenció domiciilària i equips de suport (PADES) 1 unitat
Servei de rehabilitació 1

 

ACTIVITAT 2017

Visites EAP Total
Medicina de família 1.967.034
Pediatria 345.898
Infermeria 1.358.386
Odontologia 97.459
Treball Social 37.939
Visites d'atenció continuada i urgent 297.308
Visites ASSIR 11.853
Visites PADES 3.491

ACTIVITAT EN UN DIA

  • 7.964 visites de medicina de família
  • 1.400 visites de pediatria
  • 5.500 visites d'infermeria
  • 395 visites d'odontologia
  • 154 visites de treball social
  • 815 visites d'atenció continuada
Primaria