Les nostres xifres

ESTRUCTURA

Centres d'Atenció Primària

36

Equip d'Atenció Primària Penitenciari

1

Consultoris Locals

103

Servei de diagnòstic per la imatge

1

Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP)

2

Punts d'atenció continuada (PAC)

22

Centre d'especialitats extrahospitalàries

1

Servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva

1

Programa d'atenció domiciilària i equips de suport (PADES) 1 unitat
Servei de rehabilitació 1

 

ACTIVITAT 2019

Visites EAP Total
Medicina de família 1.929.255
Pediatria 324.581
Infermeria 1.409.813
Odontologia 102.083
Treball Social 40.676
Visites d'atenció continuada i urgent 319.137
Visites PADES 5.641

ACTIVITAT EN UN DIA

  • 7.811 visites de medicina de família
  • 1.314 visites de pediatria
  • 5.708 visites d'infermeria
  • 413 visites d'odontologia
  • 165 visites de treball social
  • 874 visites d'atenció continuada
  • 23 visites del PADES
Primaria