Plantejament innovador i original

El projecte Nen@s en Moviment és un projecte innovador en el territori per la seva implicació i coordinació amb els diferents agents comunitaris, les entitats i les institucions que s’ocupen d’una comunitat concreta. És un programa d’intervenció d’estils de vida i control de pes que té com a objectiu fer intervencions en la població infantil amb sobrepès i obesitat, així com a les seves famílies treballant des de  l’entorn natural del nen, en l’àmbit comunitari. Es viu com un aprenentatge i no només com un problema de salut.

Nen@s en Moviment està basat en la millor evidència disponible,  la implementació d’un programa multicomponent i multidisciplinari, dut a terme per professionals, pediatres i infermer/es pediàtrics de l’atenció primària, formats prèviament en la metodologia amb la qual es  treballa, amb la participació activa de la família, amb un èmfasi especial en el suport als canvis de conducta i estils de vida, tenint en compte els  factors individuals i sociodemogràfics.

És un programa d’atenció a l’obesitat infantil ben estructurat, sent l’atenció primària de salut el lloc més adient per al control i seguiment dels nens i les nenes amb obesitat o sobrepès.

La implicació de tot l’equip d’atenció primària i la coordinació amb els agents comunitaris de l’administració local fan possible poder detectar tots aquells possibles efectes adversos de les intervencions sobre els estils de vida, com pot ser l’empitjorament dels trastorns alimentaris, l’ansietat o la depressió. Tenint en compte les famílies més vulnerables i la coordinació amb els serveis socials.

Fomentar la coordinació entre atenció primària i especialitzada

Nen@s en Moviment és un programa que s’ha adaptat a cada municipi on s’ha implementat, sent dinàmic i aconseguint en cada moment els objectius marcats i ajustats en funció de les necessitats del lloc on s’implementa, tenint en compte l’administració local i tots els agents comunitaris implicats.

 

Primaria