Equitat, impacte social i perspectiva de gènere

La implementació del Programa Nen@s en Moviment en el territori de Girona ha tingut i tindrà un gran impacte social, des de la perspectiva del nombre de participants en les tres fases realitzades, fent una intervenció eficaç, amb uns resultats que ho demostren, amb una participació significativa de població de nens i nenes de 7 a 11 anys amb obesitat o sobrepès, amb una visió de futur disminuint la prevalença de les malalties cròniques que tenen l’obesitat com a agent causal (diabetis, malalties cardíaques, problemes ortopèdics, etc.). Tenint en compte la participació dels agents comunitaris i de l’administració local dels municipis implicats; tenint, a més, professionals formats com a educadors en obesitat infantil en tot el territori.

És un programa equitatiu, amb una perspectiva en l’accés de les famílies amb situació de risc o més vulnerabilitat relacionat amb les condicions biològiques, psicològiques, econòmiques i socials a partir del cofinançament del seu cost amb entitats del territori.

El programa Nen@s en Moviment treballa amb la transversalitat de gènere, amb unes línies d’actuació que no permeten la desigualtat entre ambdós sexes.

Primaria