Implicació i sinergies dels diferents sectors

Aquest projecte té la implicació dels Ajuntaments dels municipis on es realitza el Programa, ja que es presenta a les autoritats municipals, regidors i tècnics d'ensenyament i d'esports. També, s’implica l’equip municipal de promoció de la salut.

S’informa i es coordina amb els directors dels centres docents dels municipis on es realitza el programa i, a més dels altres centres educatius que acullin nens participants al programa. S’informa també als tutors i a l’associació de mares i pares de les escoles.

Els serveis socials són un altre puntal d’implicació i coordinació.

Els equips directius dels centres sanitaris i tot l’equip d’atenció primària, tant de l’atenció adulta com la pediàtrica.

També es coordina amb altres nivells assistencials com són els serveis d’endocrinologia pediàtrica dels hospitals de referència del territori.

 

Primaria