Avaluació del projecte

En els pares s’avalua els antecedents personals, hàbits d’alimentació utilitzant el test i índex Kidmed, hores d’activitat física setmanal, dades antropomètriques, estat civil, situació laboral.

En els nens s’avalua el sexe, edat, edat gestacional, pes i talla al néixer, antecedents personals, alletament matern, introducció alimentació complementària, tractament nutricional previ, dades antropomètriques, pes, talla, índex de massa corporal (IMC), IMC-desviació estàndard i perímetre abdominal; test i índex Kidmed, test A.E.P. (Autoestima en Educació Primària) per valorar grau d’autoestima, hores d’activitat física extraescolar, hores de pantalla al dia, les hores de son entre setmana.

Al finalitzar el programa s’avalua el grau de satisfacció dels participants, tant nens com pares, mitjançant una enquesta valorant els continguts, l’espai, la durada, els horaris, la capacitat de comunicació de l’educador.

Els resultats de la fase pilot realitzada el curs 2014/2015 van ser amb la participació de dos municipis, amb un total de 12 participants. Els resultats a l’any de finalitzar el programa van ser una reducció en l’IMC del 83.3% dels nens sense diferència significativa per gènere, una millora mantinguda en l’index de kidmed dels nens i familiars, es dupliquen les hores d’activitat en família, disminueixen les hores de pantalla, millora la puntuació en el test de A.E.P., en les hores de son no hi ha una diferència significativa entre el principi i a l’any de finalitzar el programa.

En l’edició 2015/2016 es va dur a terme en tretze municipis amb una participació de 96 nens i nenes, 48 nens i 48 nenes. Del 52% de nens/es avaluats als 6 mesos de finalitzar el programa un 75% van reduït l'IMC sense diferència entre sexes; un 85% va millorar en l’índex de kidmed tant nens com els familiars; un 65% va millorar en el test A.E.P; en un 76% dels nens i un 57% dels familiars van augmentar les hores d’activitat física setmanal, un 57% dels nens/es van disminuir les hores de pantalla. En hàbits de son no hi ha va haver una diferència significativa de l’inici als 6 mesos. Un 6% dels nens/es i familiars van abandonar el programa.

En el curs 2015/2016 es va passar una enquesta als educadors en obesitat  per tal de valorar diferents aspectes del Programa. Els resultats van ser que el 65% creia que el grau de dificultat en realitzar les sessions grupals era acceptable; el 58% dels professionals es va mostrar estar molt satisfet amb el Programa, el 37% estava satisfet i un 5% va mostrar insatisfacció en realitzar-lo;  la implicació dels pares/nen va ser alta, en el 42% van estar molt implicats, el 53% es mostrava estar implicat i solsament un 5% va mostrar poca implicació.

L’avaluació de la 1a jornada de treball del Programa Nen@s en Moviment va ser globalment satisfactòria, destacant que un 87.5% tornaria a participar en la jornada donant èmfasi a haver estat una jornada que serveix per la tasca diària.

 

Primaria