Activitat Assistencial ICS Girona

L’assistència als nostres pacients és la nostra principal raó de ser. Amb tot, també apostem per la recerca i la docència.

Memòries d'activitat

L’activitat d’un dia (dades 2017)

Hospital

Atenció Primària (visites)

Serveis de suport a l’Atenció Primària

 • Altes: 78
 • Intervencions quirúrgiques majors: 42
 • Urgències: 200
 • Consultes externes: 1.086
 • Sessions d’hospital de dia: 45
 • Medicina de família: 7.964
 • Pediatria: 1.400
 • Infermeria: 5.500
 • Odontologia: 395
 • Treball social: 154
 • Atenció continuada: 815
 • Visites del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES): 18

 

ICSGirona