Activitat Assistencial ICS Girona

L’assistència als nostres pacients és la nostra principal raó de ser. Amb tot, també apostem per la recerca i la docència.

Memòries d'activitat

L’activitat d’un dia

Hospital

Atenció Primària (visites)

Serveis de suport a l’Atenció Primària

 • Altes: 74
 • Intervencions quirúrgiques majors: 40
 • Urgències: 189
 • Consultes externes: 997
 • Sessions d’hospital de dia: 63
 • Medicina de família: 7.900
 • Pediatria: 1.492
 • Infermeria: 5.391
 • Odontologia: 420
 • Treball social: 139
 • Atenció continuada: 739
 • Visites d’atenció a la salut sexual i reproductiva: 152
 • Visites del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES): 14

 

ICSGirona