Oferta de places i plans formatius

Els programes de formació estan elaborats per les comissions nacionals de cada una de les especialitats i aprovades posteriorment pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Són les guies que estableixen els criteris generals de formació en cada especialitat.  A partir d’aquests programes cada centre desenvolupa el seu programa formatiu per a cada una de les especialitats que té acreditades. Tots els programes han d’estar aprovats per la Comissió de Docència

 

 

 

 

 

 

Programes formatius de l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta i places ofertades per al curs 2018-2019

Serveis acreditats Places ofertades 2018-2019

Programes formatius

CATALÀ      CASTELLANO

Vídeos testimonials (anys 2016-17)

CATALÀ      CASTELLANO

Contacta amb nosaltres
Anàlisis clíniques 1    

   

lab.clinic.girona[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 180 607

Anatomia patològica 1    

patologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 272

Anestesiologia, reanimació
i terapèutica del dolor
3      

 

quirofans.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 226

Aparell Digestiu 1     

 

digestiu.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 260

Cardiologia 1     

cardio.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 286

Cirurgia General i Digestiva 1     

  

cirurgia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 256

Cirurgia Toràcica 1      

  

cirtoracica.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Endocrinologia 1    

  

endocrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 225

Farmàcia hospitalària 1      

  

farmacia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 274

Ginecologia i obstetrícia 1     

  

gine.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 235

Hematologia 0    

  

mpujadas[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 843

Medicina Familiar i Comuitària 21

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 212 374

Medicina Intensiva 1     

   

uci.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 288

Medicina Interna 2     

   

minterna.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 251

Nefrologia 1    

   

nefrologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon:  972 940 237

Neurocirurgia 1    

   

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Neurofisiologia clínica 0       

     nfc.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 236

Neurologia 1    

   

neurologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 262

Oncologia mèdica 1    

    

xbrugue[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 834

Oncologia radioteràpica 1    

        

gtrias[arroba]iconcologia.net

Telèfon: 972 225 825

Pediatria 3    

  

pediatriah.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 292

Pneumologia 1   

       

pneumo.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 294

Radiologia 2    

 

radiologia.girona.ics[arroba]gencat.cat
Traumatologia 2     

cot.girona.ics[arroba]gencat.cat

Telèfon: 972 940 298

Infermeria familiar i comunitària 4

unitatdocent.girona.ics[arroba]gencat.cat

Infermera obstètrico-ginecològica 4     

 

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

Infermera pediàtrica 1    

 

infermeria.girona.ics[arroba]gencat.cat

En aquest enllaç podeu trobar un vídeo del Servei d'Urgències, on s'explica la tasca que fa relativa a la docència
 

Hospital