Presentació Hospital

L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és un centre sanitari públic gestionat per l'Institut Català de la Salut. L'Hospital forma part de la xarxa hospitalària d'utilització pública, XHUP. Està situat a la zona nord de Girona, a l'Avinguda de França. El Trueta té la responsabilitat d'oferir assistència especialitzada a la comunitat, una població aproximada de gairebé 800.000 persones i, a més, és l'hospital bàsic per a set Àrees Bàsiques de Salut (Banyoles, Celrà, Girona 1, Girona 2, Girona 3, Girona 4 i Sarrià de Ter), amb un població de més de 156.000 habitants.

L'Hospital Trueta vertebra la seva activitat en tres línies:

  • l'assistència
  • la recerca
  • la docència

Assistència, perquè el nostre deure és cobrir les necessitats sanitàries dels gironins. Som el centre de referència i oferim totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques de qualsevol hospital terciari.

Investigació, perquè formem part de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i els nostres professionales pepertanyen al teixit d'investigadors que conformen aquest ens.

Docència, que es remunta a l'any 1961, de que el nostre centre va acollir l'Escola Universitària d'Infermería. A dia d'avui, s'ofereix formació de pregrau i  postgrau tant d'infermeria com de medicina.

El Trueta té una capacitat de 403 llits (entre convencionals, els 16 de semicrítics i els 33 de crítics), 11 quiròfans i 127 gabinets i consultes externes, amb una plantilla d'uns 1.500 professionals. Cada any atenem més de 17.000 ingressos amb una estada mitjana de 6,36 dies; es fan fins a 200.000 visites a consultes externes, més de 15.000 tractaments a l'Hospital de dia, sense tenir en compte els tractaments oncològics, i més de 13.000 de telemedicina. Es fan més de 15.000 operacions a l'any, i any rere any s'incrementen les que presenten un major nivell de complexitat. S'atenen més de 60.000 urgències a l'any i el laboratori fa més de 4,5 milions d'estudis analítics.

Hospital