Serveis Assistencials

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta compta amb els serveis i les especialitats mèdiques i quirúrgiques següents:

Al·lèrgia

Cirurgia Pediàtrica

Medicina Interna i Malalties Infeccioses

Otorinolaringologia

Laboratori Clínic

Cirurgia Plàstica

Medicina Intensiva

Pediatria

Anatomia Patològica

Cirurgia Toràcica

Neurocirurgia

Pneumologia

Anestèsia i Reanimació

Cirurgia Vascular

Nefrologia

Radiologia

Banc de Sang i de Teixits (BST)

Dermatologia

Neurofisiologia

Rehabilitació

Cardiologia

Digestologia

Neurologia

Reumatologia

Cirurgia Cardíaca

Endocrinologia

Obstetrícia i Ginecologia

Unitat de Continuïtat Assistencial

Cirurgia General i Digestiva

Física Mèdica i Protecció Radiològica

Oftalmologia

Unitat d'Expertesa de la Síndrome de Sensibilització Central

Cirurgia Maxil·lo facial

Farmàcia hospitalària

Oncologia mèdica (ICO)

Urgències

Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

Hematologia clínica (ICO)

Oncologia Radioteràpica (ICO)

Urologia

       

Autoritzacions administratives de l'Hospital Trueta

El Decret 151/2017, de 17 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre té per objecte la determinació dels requisits i les garanties tecnicosanitàries mínimes comunes que han de complir els centres i serveis sanitaris de Catalunya per ser autoritzats per prestar la seva activitat.

En aquest enllaç podeu consultar, introduïnt el codi de centre H17001484, les autoritzacions administratives vigents de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Hospital