Implementació del programa

En la fase pilot, es va dur a terme en dos municipis amb una participació de 12 nens amb les seves famílies. En la primera fase es va realitzar a 13 municipis del territori amb una participació de 106 nens i nenes amb les seves famílies i en la segona fase, es realitzarà en 26 municipis amb una participació de 250 nens i nenes amb les seves famílies.

Un cop finalitzat la primera fase, es va realitzar una jornada de treball amb l’objectiu d’ésser un espai de trobada pels educadors en obesitat per tal d’augmentar-ne la seva expertesa i respondre els dubtes sorgits en l’aplicació local del programa, dirigida als educadors en obesitat i als equips directius dels centres d’atenció primària.

     

La jornada constava de 3 tallers simultanis i consecutius d’una hora de durada on es recollien les fases per implementar el programa, la sensibilització de l’equip i el reclutament i registre dels participants al programa, el treball comunitari de suport i cooperació externa i l’últim taller era d’intervenció i experiències.

Per tal de conscienciar l’entorn del nen, es realitzen reunions informatives i de col·laboració amb els diferents agents comunitaris implicats de les administracions locals com són els ajuntaments, els centres docents, serveis socials, serveis d’endocrinologia pediàtrica dels hospitals de referència.

A més es fa difusió amb els mitjans de comunicació locals, ràdio i premsa, en els municipis participants.