Contacta amb un EAP

L’accés a aquest lloc web implica la plena acceptació de la seva política de privacitat i drets d’ús. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l’Estat número 298, de 14 de desembre de 1999), us informem que les dades personals facilitades per l’usuari, tant en el formulari de registre del Sistema de Gestió de Recursos Humans, com en la sol·licitud per a qualsevol dels processos selectius gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS), són incloses en un fitxer informàtic propietat i responsabilitat de l'Institut Català de la Salut. Les dades no seran tractades per a cap finalitat que no sigui garantir l’accés als processos selectius gestionats per l'ICS i no seran cedides a cap tercer. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades a través de l'adreça de correu electrònic: premsa.girona.ics[arroba]gencat.cat.