Inscripció a la VI Jornada de Pneumologia. 6 novembre 2020